Nestlé plāno līdz 2025. gadam pilnībā pāriet uz atkārtoti pārstrādājamo un izmantojamo iepakojumu

Nestlé paziņojusi par saviem ambiciozajiem plāniem – līdz 2025. gadam pilnībā pāriet uz atkārtoti pārstrādājamo un izmantojamo iepakojumu. Uzņēmuma mērķis ir, lai neviens tā izmantotais iepakojums nenonāktu atkritumos vai atkritumu poligonā. Nestlé uzskata, ka ir steidzami jāsamazina iepakojuma ietekme uz apkārtējo vidi.

Nestlé izpilddirektors Marks Šneiders stāsta: “Plastmasas atkritumi ir viena no lielākajām ilgtspējas problēmām, ar kuru šodien saskaras visa pasaule. Tās risināšana prasa kolektīvu pieeju. Mēs esam gatavi rast risinājumus, lai samazinātu, atkārtoti izmantotu un pārstrādātu atkritumus. Mūsu mērķis ir līdz 2025. gadam pilnībā pāriet uz atkārtoti pārstrādājamo un izmantojamo iepakojumu.”

Uzņēmums koncentrējas uz trim galvenajām jomām: atteikšanās no nepārstrādājamo plastmasu izmantošanas; tādu plastmasu izmantošanas, kurām ir augstāks pārstrādes koeficients, veicināšana; atteikšanās no iepakojuma materiālu sarežģītām kombinācijām vai tās izmainīšana.

Atzīstot nepieciešamību pēc cikliskās ekonomijas attīstības, Nestlé ir gatava:

• uzņemties aktīvu lomu labi funkcionējošu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes shēmu attīstībā visās valstīs, kuros darbojas uzņēmums;

• sadarboties ar vērtības radīšanas ķēdes partneriem un asociācijām, lai izpētītu dažādus iepakojuma risinājumus plastmasas izmantošanas samazināšanai un attīstītu jaunas pieejas plastmasas atkritumu likvidācijai;

• sniegt uz mūsu produktu plastmasas iepakojuma informāciju par iepakojuma pārstrādi, tādējādi palīdzot patērētājiem pareizi no tās atbrīvoties;

• veicināt pārstrādātās plastmasas tirgu, turpinot palielināt pārstrādātās plastmasas īpatsvaru mūsu iepakojumā, tostarp ievērojot prasību pēc 25% pārstrādājamo PET pudeļu Eiropā līdz 2025. gadam.

Nestlé solījuma pamatā ir apņemšanās nepieļaut, lai iepakojuma materiāls nenonāktu kā atkritumi jūrās, okeānos un ūdensceļos.

“Nestlé apņemšanās ir pareizais solis pareizajā laikā. Ņemot vērā plastmasas atkritumu piesārņojuma problēmu uz sauszemes un okeānā, mums ir nepieciešama visaptveroša globāla pieeja gan no industrijas, gan no politiķiem un patērētājiem. Ambiciozais plāns – pilnībā pāriet uz pārstrādājamo un atkārtoti izmantojamo iepakojumu līdz 2025. gadam – palīdzēs risināt plastmasas atkritumu problēmu, un mūsu mērķis – iesaistīties infrastruktūras attīstībā – ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo mums ir jādarbojas globālā mērogā, ” norāda Eiropas Parlamenta deputāte Gesine Meisnere (Gesine Meissner).

“Nestlé” ir pasaulē vadošais kvalitatīvu pārtikas produktu ražotājs. Uzņēmums darbojas gandrīz visās pasaules valstīs, nodarbinot apmēram 330 tūkstošus strādājošo.

Kategorija: Pārtika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply