84% darba devēju ievēro Darba likuma prasības personāla atlases procesā

Interneta personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia šī gada septembrī darba devēju vidū veiktais anonīmais pētījums liecina, ka absolūtais vairākums darba devēju darba sludinājumus un kandidātu izvērtēšanu klātienē veic atbilstoši Darba likumam. Pētījumā piedalījās 210 darba devēji no visas Latvijas.

Šībrīža situācija darba tirgū un jaunākā darba devēju aptauja apliecina, ka atrast izsludinātajai vakancei piemērotus kandidātus nav viegls uzdevums. Darba devēju vidū vērojama tendence darba sludinājumos neizvirzīt kandidātiem liekas prasības, kā arī atmest aizspriedumus, tādus kā kandidātu dzimums, vecums vai tautība. CV-Online veiktās aptaujas mērķis bija pārliecināties par šādas teorijas pareizību.

12% no aptaujātajiem Latvijas darba devējiem atzīst, ka, sastādot darba sludinājumus, nepievērš īpašu uzmanību Darba likuma prasībām. Vairāk kā puse no tiem (60%) praktizē nepamatotu svešvalodu prasmju pieprasījumu, sastādot darba sludinājumus, 23% darba sludinājumos norāda meklējamā darbinieka vecumu, savukārt 17% aptaujāto uzņēmumu – dzimumu. Nepamatotas svešvalodu prasmes sludinājumos visbiežāk tiek norādītas, jo, iespējams, nākotnē tās darbiniekam var būt noderīgas, attīstot kontaktus un sadarbību ar uzņēmuma ārvalstu klientiem un sadarbības partneriem, kā arī, lai sazinātos ar uzņēmuma vadību un īpašniekiem, kuri nepārvalda vai slikti pārvalda valsts valodu.

Vairāk kā 20% no visiem uzņēmumiem ir publicējuši anonīmus sludinājumus, nenorādot uzņēmuma nosaukumu. Visbiežāk darba devēji to pamato ar vēlmi, lai par vakanci neuzzina uzņēmuma konkurenti un uzņēmumā strādājošie darbinieki, piemēram, situācijās, kad tiek plānots aizvietot kādu pašreizējo darbinieku.

Tikai 8% darba devēju apgalvo, ka, izvērtējot potenciālos kandidātus, regulāri vai dažreiz mēdz izmantot dažādus diskriminējošus faktorus – pārsvarā vecuma, dzimuma vai tautības ierobežojumus. Atbildot uz jautājumu, vai uzņēmumā strādā t.s. sociālās minoritātes, piemēram, invalīdi, dažādu citu tautību pārstāvji, netradicionālu reliģiju pārstāvji, 23% darba devēju apgalvo, ka šādas minoritātes nenodarbina.

Jautāti par atalgojuma līmeņa norādīšanu vakanču sludinājumos, tikai 7% darba devēju atzīst, ka to norāda vienmēr, 32% to mēdz norādīt neregulāri. Galvenie iemesli atalgojuma neminēšanai darba sludinājumos ir konfidencialitāte, kā pamatā ir nevēlēšanās, lai konkurenti un uzņēmumā jau strādājoši darbinieki uzzinātu konkrētās vakances atalgojuma apmēru.

Lai piesaistītu kuplāku kandidātu skaitu, puse no aptaujātajiem darba devējiem ir mainījuši darba sludinājumu sastādīšanas procesu, gan pārdomājot darba sludinājuma vizuālo noformējumu, gan radošāk formulējot pašu darba piedāvājumu.

“Visbiežāk, pieņemot publicēšanai darba sludinājumus karjeras vortālā www.cv.lv, par Latvijas likumdošanas prasībām mums nākas konsultēt ārvalstu darba devējus, kuri visbiežāk vēlas norādīt nepamatotas un darba ņēmējus diskriminējošas prasības darba sludinājumos. Latvijas darba devēju vidū nereti saskaramies ar darba devēju vēlmi neiekļaut noteiktas tautības pārstāvjus personāla atlases procesā,” stāsta Aivis Brodiņš, CV-Online Latvia biznesa attīstības vadītājs.

Kategorija: Tiesības
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply