FM: Konsolidētā kopbudžeta deficīts samazinās

Sekmīga nodokļu ieņēmumu izpilde un zemāki izdevumi šā gada aprīlī, salīdzinot ar šā gada februāri un martu, nodrošināja pārpalikumu gan valsts konsolidētajā budžetā, gan pašvaldību budžetā. Tā rezultātā šā gada janvārī-aprīlī konsolidētā kopbudžeta deficīts bija gandrīz divas reizes mazāks nekā šā gada pirmajā ceturksnī un veidoja 23,5 miljonus latu, izdevumiem (1730,2 miljoni latu) pārsniedzot ieņēmumus (1706,7 miljoni latu).

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, konsolidētā kopbudžeta deficīts šā gada pirmajos četros mēnešos samazinājās par 191,4 miljoniem latu. Deficīta apmēru kopbudžetā šā gada pirmajos četros mēnešos noteica deficīts valsts konsolidētajā budžetā (ieskaitot atvasinātās publiskās personas, kā arī ziedojumus un dāvinājumus) 94,7 miljonu latu apmērā, kas bija par 176,2 miljoniem latu mazāks nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Savukārt pašvaldību budžetā šā gada janvārī-aprīlī bija pārpalikums 64,6 miljoni latu, kas salīdzinājumā ar 2011. gada attiecīgo periodu ir palielinājies par 18,8 miljoniem latu.

Salīdzinājumā ar 2011. gada pirmajiem četriem mēnešiem kopējie nodokļu ieņēmumi, ieskaitot iemaksas fondēto pensiju shēmā, šā gada janvārī-aprīlī pieauga par 15,2% un kopumā bija 1385,6 miljoni latu. Ekonomiskā attīstība joprojām sekmēja pieaugumu visu nodokļu ieņēmumos, it īpaši pievienotās vērtības nodoklim (par 71,6 miljoni latu) un iedzīvotāju ienākuma nodoklim (par 26,4 miljoni latu), kā arī palielinājās ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (par 43,0 miljoniem latu).

Pašvaldību budžetā, ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, šā gada pirmajos četros mēnešos bija vērojama labvēlīga situācija un kopš gada sākuma katru mēnesi saglabājās pārpalikums. Lielākais pārpalikums šā gada pirmajos četros mēnešos bija izveidojies Rīgas pilsētas pamatbudžetā un tas bija 24,1 miljoni latu, kas ir par 12,8 miljoniem latu vairāk nekā 2011. gada pirmajos četros mēnešos. Pašvaldību naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 2012. gada aprīļa beigās bija 294,3 miljoni latu un kopš šā gada sākuma tas palielinājās par 36,5 miljoniem latu.

Šā gada pirmajos četros mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ieņēmumus pašvaldību budžetā sekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielinājums. Pozitīvās izmaiņas skaidrojamas ar darba samaksas, kā arī citu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielināšanos. Pašvaldību budžeta izdevumi šā gada janvārī – aprīlī saglabājās 2011. gada pirmo četru mēnešu līmenī. Taču jāatzīmē, ka bija vērojamas izmaiņas atsevišķās izdevumu pozīcijās, kur pieauga izdevumi atalgojumam, precēm un pakalpojumiem, kā arī kapitālajiem izdevumiem, taču samazinājās izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply