Pavļuts darbam Rīgas brīvostas valdē plāno virzīt bezpartejisku uzņēmēju organizāciju pārstāvi

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts darbam Rīgas brīvostas valdē plāno virzīt uzņēmēju organizāciju pārstāvi, kas būs izvēlēts konsultāciju procesā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Ārvalstu investoru padomi Latvijā. Minētās organizācijas ir lielākās un nozīmīgākas uzņēmēju apvienības Latvijā, ar kurām Ekonomikas ministrija regulāri un cieši sadarbojas dažādos ekonomiskās politikas jautājumos.

Ņemot vērā, ka līdztekus pozitīvajām ziņām par ostu darbības rādītāju uzlabošanos un kravu apgrozījuma pieaugumu jau ilgstošā laika periodā brīvostu darbību Latvijā pavada arī regulāri skandāli un aizdomas par nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem dažādiem uzņēmējiem, ekonomikas ministrs aicinājis lielākās uzņēmēju organizācijas sagatavot un iesniegt savu redzējumu par uzlabojumiem Latvijas ostu turpmākajā darbībā. Šie priekšlikumi tiks apkopoti un iesniegti Satiksmes ministrijai un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, aicinot tos izskatīt arī Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē. Minētos priekšlikumus iecerēts arī padarīt sabiedrībai pieejamus.

Vienlaikus, tā kā pašreizējam Ekonomikas ministrijas pārstāvim Rīgas brīvostas valdē Olafam Pulkam 2012.gada 8.maijā ir beidzies pilnvaru termiņš, ministrs aicinājis uzņēmēju organizācijas sniegt savus ieteikumus par piemērotām kandidatūrām šim amatam, kā arī galvenajiem uzdevumiem un jautājumiem, pie kuriem Ekonomikas ministrijas pārstāvim Rīgas brīvostas valdē jāstrādā.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: „Cieša sadarbība un atklāts dialogs ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām ir būtiska mana darba sastāvdaļa. Ņemot vērā brīvostu lielo nozīmi Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbības vides veidošanā, uzskatu ka darbam brīvostu valdēs nepieciešams virzīt arī uzņēmēju pārstāvjus. Līdzīgs modelis labi darbojas Liepājas ostā. Tāpat ir ļoti būtiski publiskot potenciālā Rīgas brīvostas valdes locekļa veicamos uzdevumus, lai izvairītos no spekulācijām par centieniem „privatizēt ostas” vai kā citādi traucēt ostu veiksmīgu darbību.”

Uzņēmēju organizācijām kandidātus lūgts ieteikt, ņemot vērā Reformu partijas iepriekš definētos kritērijus:
• Kvalifikācija – augstākā izglītība vadības disciplīnās, jurisprudencē, finanšu vadībā, ekonomikā vai citā radniecīgā jomā;
• Profesionāla kompetence un pieredze – vismaz 5 gadu pieredze ar jurisprudenci, ekonomiku, uzņēmējdarbību vai organizāciju vadību saistītās jomās; pieredze ostu, tranzīta un loģistikas jautājumos uzskatāma par priekšrocību;
• Laba personiska un profesionāla reputācija.

Priekšlikumus uzņēmēju organizācijas aicinātas sagatavot līdz šā gada 25.maijam. Pēc tam tie tiks apkopoti, izvērtēti un plānots, ka uzņēmēju ieteiktais Rīgas brīvostas valdes locekļa amata kandidāts apstiprināšanai Ministru kabinetā varētu tikt virzīts jūnija pirmajās nedēļās, bet apkopotie priekšlikumi ostu darbībai Satiksmes ministrijai un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā tiks iesniegti līdz jūnija vidum.

Kategorija: Transports
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply