Baltijas valstīs visaugstākais vidējā kredītņēmēja vecums ir Latvijā

SEB banku Baltijas valstīs veiktā salīdzinošā analīze par 2007. un 2011. gadā izsniegtajiem mājokļa kredītiem liecina, ka no visām Baltijas valstīm Latvijā ir visaugstākais vidējā kredītņēmēja vecums, bet Lietuvā ir visgarākais mājokļa kredīta atmaksas termiņš, turklāt šī tendence bija vērojama gan līdz ekonomiskajai krīzei, gan pēc tam. Igaunija izceļas ar vismazākajām vidējās aizdevuma summas svārstībām, kura ekonomiskās krīzes rezultātā visvairāk samazinājās Latvijā.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere: „Lai gan Baltijas valstu kredītņēmēju portrets ir samērā atšķirīgs, tomēr visās trīs Baltijas valstīs apkopotie dati liecina, ka iedzīvotāji ir ņēmuši vērā krīzes gados gūtās mācības un, uzņemoties kredītsaistības, rūpīgi izsver savas iespējas – Latvijā ir būtiski samazinājusies vidējā kredīta summa un nedaudz pieaudzis kredīta atmaksas termiņš. No otras puses mēs redzam, ka ekonomikai atgūstoties, iedzīvotāji kļūst arvien aktīvāki – šī gada pirmajā ceturksnī jaunizsniegto mājokļu un būvniecības kredītu apjoms SEB bankā Latvijā sasniedza 8,14 miljonus latu, kas ir par 41% vairāk nekā 2011. gada 1. ceturksnī. Īpaši straujš pieaugums bija vērojams šī gada martā, kad no jauna izsniegto kredītu apjoms pieauga līdz gandrīz 4 miljoniem latu”.

Visās Baltijas valstīs dominējošais mājokļa kredīta ņēmējs ir vīrietis, liecina SEB bankas Baltijas valstu dati. Visvairāk vīriešu, kuri uzņēmušies mājokļa kredīta saistības 2011. gadā bija Lietuvā (62%), Igaunijā – 57%, bet vismazāk – Latvijā (54%). Līdzīga tendence bija vērojama arī 2007. gadā.

Vidējais kredītņēmēja vecums Baltijas valstīs ir atšķirīgs. 2011. gadā Lietuvā un Igaunijā vidējais mājokļa kredītņēmēja vecus bija 35 gadi, Latvijā – 40 gadi, savukārt 2007. gadā Lietuvas, Igaunijas un Latvijas no jauna izsniegto mājokļu kredītņēmēju vecums bija attiecīgi – 33, 35 un 44 gadi.

Lielākās mājokļu kredītu saistības naudas izteiksmē gan 2007., gan 2011. gadā bija Lietuvas iedzīvotājiem, kuriem mājokļa kredīta vidējā summa 2011. gadā bija 45 645 eiro, Igaunijā – 37 644 eiro, Latvijā – 34 523 eiro. Salīdzinot ar 2007. gadu, 2011. gadā visvairāk vidējais kredīta apjoms samazinājās Latvijā (par 39%), Lietuvā – par 35%, bet Igaunijā šis kritums bija vismazākais – par 27%.

Salīdzinot ar 2007. gadu, visvairāk vidējais mājokļu kredītsaistību termiņš 2011. gadā ir sarucis Lietuvā. Igaunijā tas ir samazinājies nedaudz, bet Latvijā – pat nedaudz pieaudzis, lai gan Latvija no visām Baltijas valstīm izceļas ar visīsāko vidējo kredītsaistību atmaksas termiņu. Lietuvā pērn no jauna izsniegto mājokļu kredītu vidējais termiņš bija 29 gadi (2007. gadā – 21 gads), Igaunijā – 19 gadi (2007. gadā – 22 gadi) un Latvijā – 14 gadi (2007. gadā – 13 gadi).

Kategorija: Īpašums
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply