Valsts darba inspekcija uzsāk tematisko pārbaudi būvobjektos

Sākoties būvsezonai, Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) šodien uzsāk ikgadējo būvniecības objektu pārbaudi. Būvniecības nozare joprojām ir pieskaitāma pie paaugstināta riska nozarēm saistībā gan ar nereģistrēto nodarbinātību, gan arī darba aizsardzības pārkāpumiem.

Tematiskajā pārbaudē, kas sāksies šodien, 14. maijā, un ilgs mēnesi, tiks kontrolēta gan darba aizsardzība objektos, gan arī tas, vai strādājošie ir nodarbināti legāli.

Satraucoša ir statistika par 2011. gadu, kad būvniecības nozarē reģistrēti 134 nelaimes gadījumi darbā, no kuriem – 29 smagi un 9 letāli. Letālo negadījumu skaits būvniecības nozarē pērn, salīdzinājumā ar 2010. gadu, pieaudzis par 80%. Letālie nelaimes gadījumi 2011. gadā visbiežāk ir saistīti ar krišanu no augstuma un sastatnēm, veicot demontāžas darbus, kā arī strādājot nenostiprinātās tranšejās. Pērn nelaimes gadījumos darbā visvairāk cietuši nodarbinātie vecumā no 25 līdz 34 gadiem, ar darba stāžu līdz 1 gadam. Šī gada četros mēnešos būvniecības nozarē izmeklēti 27 nelaimes gadījumi, no kuriem 3 smagi un 1 letāls. Divi smagie nelaimes gadījumi ir saistīti ar nodarbināto krišanu no augstuma.

Vērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, Darba inspekcija konstatējusi, ka efektīvākais pārkāpuma novēršanas līdzeklis ir būvdarbu apturēšana. Šogad Darba inspekcija, konstatējot būtiskus darba aizsardzības pārkāpumus būvobjektā, apturēs nodarbināto drošībai un veselībai bīstamos darbus. Būvniecības objektu pārbaudēs pastiprināti tiks kontrolēts vai nodarbinātie, kas strādā augstumā, darbus veic droši un vai nodarbinātie ir nodrošināti ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem. Tiks kontrolēts, vai sastatnes ir uzstādītas droši un stabili, vai veikti drošības pasākumi pret caurkrišanas risku u.c. Darba inspekcija īpašu uzmanību pievērsīs vai, veicot darbu tranšejās, to sienas ir nostiprinātas tā, lai neradītu nogruvuma risku.

Apturēto būvdarbu fotogrāfijas par konstatētajiem pārkāpumiem tiks publicētas portālā www.building.lv.

Būvobjektos joprojām aktuāla ir nereģistrētā nodarbinātība. 2011. gadā Darba inspekcija būvobjektos konstatēja 713 nereģistrēti nodarbinātas personas, kas šajā negatīvajā statistikā ierindo būvniecību pirmajā vietā starp visām nozarēm. Šī gada četros mēnešos, kamēr vēl nav sākusies aktīvā būvsezona, Darba inspekcija būvniecības objektos konstatējusi jau 161 nereģistrēti nodarbinātu personu.

Kategorija: Būvniecība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply