Latvijas Centrālais depozitārijs apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu 2011.gadā

Latvijas Centrālais depozitārijs apkopojis statistiku par Latvijas vērtspapīru tirgu 2011.gadā. Pārskatā sniegta informācija par visām Latvijā reģistrētajām vērtspapīru emisijām, vērtspapīru darījumiem un Depozitārija veikto norēķinu apjomu, kā arī investoru skaitu un struktūru valstī. Informāciju snieguši visi Depozitārija dalībnieki – bankas, ieguldījumu brokeru sabiedrības u.c.

Depozitārijs veic vērtspapīru reģistrāciju, uzskaiti un norēķinus par visiem vērtspapīriem Latvijā, kas iekļauti biržā, kā arī par vērtspapīriem, kuri reģistrēti Depozitārijā pēc to īpašnieku pieprasījuma.

Pilna statistika pieejama: www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/statistika , bet zemāk spilgtākie fakti:

Vērtspapīru skaits Latvijā
• Latvijas Centrālajā depozitārijā uz 31.12.2011 reģistrētas 160 dažādu vērtspapīru emisijas ar kopējo vērtību 1,7 miljardi latu – t.sk., akcijas, valsts un uzņēmumu parāda vērtspapīri, ieguldījumu apliecības. Daļa no šiem vērtspapīriem – vērtspapīri 1,3 miljardu latu vērtībā – ir iekļauti biržā NASDAQ OMX Riga un ar tiem notiek tirdzniecība. Depozitārijā reģistrētas akcijas arī vairākām privātām slēgtām akciju sabiedrībām.

Cik aktīvi notiek tirdzniecība ar Latvijas vērtspapīriem?
• 2011.gadā Depozitārijs veicis norēķinus 53 268 vērtspapīru darījumos par kopējo apjomu 665 miljoni latu (biržas un ārpusbiržas darījumi, t.sk. beznaudas vērtspapīru pārvedumi). No tiem:
o Akciju tirdzniecība sasniegusi 56,8 miljonus latu, kas ir par 118% vairāk nekā 2010.gadā;
o Parāda vērtspapīru apgrozījums 2011.gadā bijis 607,5 miljoni latu, ko veido korporatīvo parāda vērtspapīru tirdzniecība, kā arī Depozitārija nodrošinātie norēķini Valsts kases organizētajās valsts parāda vērtspapīru izsolēs, kas notiek biržā NASDAQ OMX Riga;
o Apgrozījums ar ieguldījumu fondu apliecībām sasniedzis 0.8 miljonus latu.

Cik daudz investoru ir Latvijā?
• Pie Depozitārija dalībniekiem reģistrēto vērtspapīru kontu skaits 2011.gadā ir sasniedzis 93 984, t.i., Latvijā ir vairāk nekā 90 tūkstoši investoru. No visiem vērtspapīru kontiem tikai 20% kontu netiek turēti nekādi Latvijā reģistrētie vērtspapīri – tas norāda, ka Latvijas investori, veidojot savus investīciju portfeļus, tajos labprāt iekļauj Latvijas vērtspapīrus.
• No visiem reģistrētajiem vērtspapīru kontiem, Latvijā reģistrētie vērtspapīri glabājas pavisam 74 688 vērtspapīru kontos, no kuriem 98% pieder fiziskām personām.

Kam pieder Latvijā reģistrētie vērtspapīri (pēc vērtspapīru vērtības)?
• Depozitārijā reģistrēto dažāda veida vērtspapīru – akciju, parāda vērtspapīru, ieguldījumu apliecību – īpašnieki 47% gadījumu ir rezidenti, 23% – nerezidenti un 30% – Depozitārija dalībnieki – komercbankas un brokersabiedrības.
• Lielākoties Latvijas investori pēc juridiskā statusa ir juridiskas personas (71%), privātpersonām pieder tikai 11% Latvijas vērtspapīru pēc to vērtības, 13% pieder ieguldījumu fondiem un 5% – bankām un brokersabiedrībām.
• Apskatot tieši akciju investoru ģeogrāfisko dalījumu – 51% investoru ir no Latvijas, 16% – Vācija, 9% – Šveice, 8% – Krievija, bet kaimiņvalstu Lietuvas un Igaunijas investoriem pieder attiecīgi 6% un 4% no Latvijā reģistrētajām akcijām.

Cik daudz jaunu investoru valstī?
• 2011. gadā Latvijā bankās un brokersabiedrībās ir atvērti 9370 jauni vērtspapīru konti, kuros glabājas gan Latvijas, gan citās valstīs reģistrēti vērtspapīri. 92% no jaunajiem vērtspapīru kontiem Latvijā atvērušas tieši privātpersonas. Ievērojamais jauno vērtspapīru kontu skaita pieaugums daļēji skaidrojams ar krīzi Latvijas Krājbankā. Šīs bankas klienti nepazaudēja savus vērtspapīrus bankai piedzīvojot krahu, jo klientu vērtspapīri tiek glabāti atsevišķi no bankas bilances, un varēja savus vērtspapīrus pārvest uz citām bankām atverot jaunu vērtspapīru kontu.

Indars Aščuks, Latvijas Centrālā depozitārija valdes priekšsēdētājs rezumējot aizvadīto gadu norāda: „Svarīgi atzīmēt, ka arī 2011.gadā palielinājās uzņēmēju interese par iespējām brīvprātīgi reģistrēt Depozitārijā privātu akciju sabiedrību akcijas, kas nodrošina šo akciju sabiedrību īpašniekiem augstāku īpašumtiesību drošību un pasargā uzņēmumus no arvien biežāk notiekošajiem reiderisma gadījumiem. Reģistrējot akcijas Latvijas Centrālajā depozitārijā tās iespējams konvertēt un pārvest uz akcionāru vērtspapīru kontiem bankās un glabāt tās līdzīgi kā naudu.”

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply