Dod zaļo gaismu turpmākai uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai

Latvijas Republikas Finanšu ministrija (FM) ir izstrādājusi nosacījumus, pie kādiem ir atjaunojama valsts atbalsta programmas „Kompetences centri” (KC) darbība. Uzņēmēji un zinātnieki, kas ir apvienojuši savu darbību Kompetences centros, ir gandarīti par šādu FM lēmumu par programmas darbības atjaunošanu un atbalsta izvirzītos nosacījumus, kas precizē esošos programmas noteikumus.

„Līdz šim īsti nebija saprotami noteikumi un valsts prasības, jo pati Kompetences centru programma ir jauns mēģinājums savest kopā uzņēmēju ar zinātniekiem, lai pēc tam balstoties uz kopējas sadarbības rezultātu attīstītu uz inovācijām balstītu uzņēmējdarbību. Likumsakarīgi, ka tikai tādi pētījumi, kuros ir skaidras uzņēmumu intereses ir sekmīgas inovācijas priekšnoteikums. Un svarīgi ir nevis tas, cik uzņēmumi iesāk pētījumus, bet cik būtisks visiem uzņēmumiem ir pētījumu rezultāts un cik pieejams tas būs pēc pētījuma pabeigšanas. 2011. gadā mēs nesapratām, kādas prasības ir nepieciešamas, lai programma Latvijā, līdzīgi kā citās Baltijas valstīs, darbotos sekmīgi. Tagad esam sapratuši, ka tas, ko Finanšu ministrija prasa ir pamatoti no komercdarbības atbalsta regulējumu viedokļa, tāpēc esam gatavi kompromisiem attiecībā uz nepieciešamajiem grozījumiem” stāsta Farmācijas un ķīmijas kompetences centra vadītājs Vitālijs Skrīvelis uzsverot programmas nozīmi inovāciju jomas attīstībā Latvijā.

Galvenie grozījumi ir saistīti ar nepārprotamu pētījumu jēdziena definēšanu. Līdz šim attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos nebija skaidri pateikts, kādus pētījumus veikt Kompetences centros, šobrīd tas ir izdarīts. Izstrādāto grozījumu galvenais vadmotīvs ir skaidrs regulējums kādā veidā radīt ilgtermiņa sadarbības platformu LR uzņēmumu iniciatīvai jaunu produktu radīšanā, vienlaicīgi to salāgojot ar ES kopienas nostādnēm par valsts atbalstu pētniecībai un inovācijai un padarot šādos pētījumos radītās industriālās zināšanas pieejamas plašam interesentu lokam.

Jau vēstīts, ka 2011. gada decembra beigās tika apturēta Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētas Kompetences centru apakšaktivitātes ieviešana, kas tika saistīta ar revīzijā konstatētajiem teorētiskajiem riskiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu šajā ES aktivitātē.

Kompetences centri ir pirmais veiksmīgais mēģinājums stimulēt reālu nozaru uzņēmumu un zinātniskā sektora centienu apvienošanu tādu kopēju pētījumu veikšanā, kuriem būtu plašāka nozīme tautsaimniecībā par atsevišķu uzņēmumu vajadzībām. Kaut arī ir pagājis tikai nedaudz vairāk nekā pusgads, tomēr jau šajā laikā Kompetences centru ietvaros uzņēmumi un zinātnieki patstāvīgi izveidojuši jaunus, līdz šim Latvijā nebijušus sadarbības modeļus un turpina to attīstīšanu.

Kompetences centri ir izveidoti ar mērķi apvienot noteiktas nozares uz inovācijām orientētus uzņēmumus un zinātniskās institūcijas, lai sadarbotos rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā, tādejādi veicinot uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu.

Kompetences centri ir atvērtas, uz ilgtermiņa darbību orientētas organizācijas, kuras pārvalda nozares profesionāļi, kas izvērtē katra potenciālā pētījumu projekta dzīvotspēju un ekonomisko efektu, kā arī noved šos projektus līdz rezultātam – intelektuālajam īpašumam. Radītais intelektuālais īpašums pieder kompetences centram. Kompetences centrs komercializē vai publicē pētījumu rezultātus, pārdodot radīto intelektuālo īpašumu vai tā lietošanas tiesības nozares uzņēmumiem, kuri jaunus produktus vai tehnoloģijas izmanto savas uzņēmējdarbības attīstīšanai un konkurētspējas paaugstināšanai.

Latvijā savu darbību īsteno seši Kompetences centri šādās nozarēs – ķīmija un farmācija, mežu nozare, vide, biotehnoloģijas, bioenerģija, elektronika, informācijas tehnoloģijas, mašīnbūve. Visos Kompetences centros ir apvienojušies nozaru vadošie uzņēmumi un zinātniskās institūcijas – kopā 70 uzņēmumi un 20 zinātniskās institūcijas.

Kopējais Kompetences centru finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē ir 37,37 miljoni latu. Šo summu paredzēts izmantot vismaz 124 zināšanu ietilpīgu pētījumu veikšanai.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply