Birža NASDAQ OMX Riga izsludina stipendiju konkursu par labāko bakalaura vai maģistra darbu 2012

Birža NASDAQ OMX Riga jau septīto gadu pēc kārtas izsludina konkursu par labāko bakalaura vai maģistra darbu, kas saistīts ar:

• Latvijas un/ vai Baltijas vērtspapīru tirgu vai
• Latvijas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības problemātiku.

Konkursam iesniegtos darbus divās kārtās vērtēs īpaši izveidota profesionāļu Vērtēšanas komisija, kurā darbosies biržas pārstāvji, augstskolu mācībspēki, kā arī nozares profesionāļi. Augstāko vērtējumu ieguvušā darba autors saņems biržas balvu EUR 1000 apmērā (pēc nodokļu nomaksas)

„Konkursa mērķis ir rosināt Latvijas augstskolu studentu interesi par vērtspapīru tirgu un tā piedāvātajām iespējām uzņēmumiem un investoriem. Ceram, ka balva un iepriekšējo uzvarētāju pozitīvais piemērs kalpos par papildus motivāciju padziļināti pievērsties vērtspapīru tirgus un ar to saistīto jautājumu pētniecībai,” norāda Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, NASDAQ OMX Baltijas biržu Emitentu pakalpojumu departamenta vadītāja Liene Dubava.

Līdz 2012.gada 01. oktobrim studenti tiek aicināti iesniegt 2011.gada pēdējā ceturksnī un 2012. gadā aizstāvētos bakalaura un maģistra darbus ekonomikas nozarē, kas saistīti ar Latvijas un / vai Baltijas vērtspapīru tirgu vai Latvijas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības problemātiku. Konkursā var pieteikt darbus gan latviešu, gan angļu valodā, kuri ir saņēmuši augstskolas vērtējumu ne zemāku par 7 (septiņiem) punktiem un nav iepriekš iesniegti Baltijas valstu biržu organizētajos konkursos.

2011. gada stipendiju konkursa uzvarētāja Daiga Grūbe, kas ar savu maģistra darbu par korporatīvās pārvaldības problemātiku valsts uzņēmumos, saņēma Vērtēšanas komisijas augstāko novērtējumu un stipendiju 1000 EUR apmērā, iesaka piedalīties konkursā: „Manuprāt, konkurss ir lieliska iespēja pārliecināties, ka ieguldītais darbs, enerģija, resursi un, nenoliedzami, arī darba stundas tā izstrādāšanai tiek novērtētas arī ārpus universitātes sienām. Dalību NASDAQ OMX Riga studentu darbu konkursā uztvēru kā iespēju iegūt alternatīvu, neatkarīgu un objektīvu vērtējumu savam darbam. Ceru, ka mani rezultāti kalpos par iedvesmu un pamudinājumu arī citiem studentiem, kuri ikdienā nestudē ekonomiku un finanses, bet savos darbos tomēr pēta saistītos jautājumus”.

Lai piedalītos konkursā, studentiem NASDAQ OMX Riga sekretariātā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, jāiesniedz 2 bakalaura vai maģistra darba iesietas papīra kopijas kvalitatīvā datorizdrukā un darba elektroniskā versija (CD vai Flash), kā arī jāiesniedz papildus informācija, kurā norādīts:

o Autora vārds, uzvārds
o E-pasta adrese
o Tālruņa numurs
o Dzīvesvietas adrese
o Augstskola
o Darba vadītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa nr).

Sīkāka informācija par konkursu un konkursa nolikums atrodams NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com, sadaļā „Par mums”.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply