LDDK: Uzņēmumu reģistram jānodod oficiālo sludinājumu publicēšanas funkcija

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) vairākkārt ir paudusi savu argumentēto nostāju izpildvaras darba grupās un Saeimas Juridiskajā komisijā ar VSIA „Latvijas Vēstnesis” darbības saistītā tiesiskā regulējuma neefektivitāti. LDDK pauž bažas, ka, neveicot būtiskas izmaiņas esošajā sistēmā, Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji turpinās uzturēt nerentablus valsts kapitālsabiedrības pakalpojumus. Tāpat LDDK ir piedāvājusi vairākus konstruktīvus risinājumus, lai ieviestu labas pārvaldības praksi.

LDDK uzskata, ka ir saprātīgi uzticēt LR Uzņēmumu reģistram veikt oficiālo sludinājumu publicēšanu elektroniskā formā. Ņemot vērā LR Uzņēmumu reģistra nepieciešamību rast finansējumu tā funkciju nodrošināšanai un paplašināšanai – valsts informācijas sistēmas uzturēšanu, e – pakalpojumu ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu, ir lietderīgi nodot LR Uzņēmumu reģistram oficiālo sludinājumu publicēšanu elektroniskā formā, saņemot par to atbilstošu maksu.

Šādai pieejai ir vairākas priekšrocības – LR Uzņēmumu reģistrs gan veiktu dažādu subjektu reģistrāciju, gan vienlaikus nodrošinātu to šīs informācijas oficiālu publicēšanu. LDDK uzskata, ka šīs abas funkcijas – reģistrēšanu un publicēšanu – ir saprātīgi no efektīvas pārvaldības viedokļa turēt vienas valsts iestādes rokās, nevis sadalīt tās starp vairākiem publiskās pārvaldes subjektiem, kā tas ir pašlaik. Vienlaikus tas atver jautājumu par atteikšanos no sludinājumu drukātu versiju publicēšanas, ko nodrošina VSIA „Latvijas Vēstnesis” ar laikraksta „Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Ņemot vērā šī izdevuma tirāžu un auditoriju, izmaksu ekonomijas dēļ ir lietderīgi atteikties no drukātās versijas, kas ļautu pārskatīt un būtiski samazināt maksu par oficiālo sludinājumu publicēšanu, tādejādi mazinot finansiālo slogu ne tikai komersantiem (uzņēmējiem), bet arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem.

LDDK ir vairākkārt uzsvēris, ka ir nepieciešams samazināt maksu par sludinājumiem, kuru iekasē VSIA „Latvijas Vēstnesis”. Kā rāda veiktā analīze, esošā sludinājumu maksa ir nesamērīgi augsta (tā pārsniedz sludinājumu pašizmaksu pat vairāk kā 6 (sešas) reizes) un rada bažas par iekasētās sludinājumu maksas izmantošanu ne tikai valsts funkciju izpildei (likumu publicēšana), bet ļauj VSIA „Latvijas Vēstnesis” īstenot komercdarbību, uzturot dažādus interneta portālus, izdodot grāmatas un žurnālus, kā arī īstenojot ar e-komerciju saistītus projektus, tieši konkurējot ar privāto sektoru.

Kategorija: Mediji
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply