Tag Archives: Ministru kabinets

Mācību saturs un vide būs piemērota pamatizglītības apguves uzsākšanai no 6 gadu vecuma

Pirmdien, 2018.gada 26.martā, Ministru kabineta komitejas sēdē skatīti Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma grozījumi, kas paredz uzsākt samērīgu, līdzsvarotu un elastīgu pāreju uz pamatizglītības satura apguvi,...

Piešķir 3,8 miljonus latu satiksmes uzlabošanai Rīgā

Otrdien, 16. oktobrī, Ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums, kas sagatavots, lai informētu MK par divu vienošanos par projektu īstenošanu noslēgšanu darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”...

28.oktobrī Latvijā pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ

2012. gada 28.oktobrī Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ. Latvijā pāreja atpakaļ no vasaras laika notiks 28.oktobrī plkst. 4.00...

MK noslēdz eiro ieviešanas izdevumu sadalījuma ministrijām izskatīšanu

Otrdien, 11. septembrī, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu ministrijām (centrālajām valsts iestādēm) eiro ieviešanas izdevumu segšanai. To ir izstrādājusi Finanšu ministrija,...

Eiro ieviešanai Latvijā gatavojamies savlaicīgi

Otrdien, 4. septembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos grozījumus Latvijas Nacionālajā eiro ieviešanas plānā, kas paredz noteikt galvenos eiro ieviešanas projekta darba uzdevumus Latvijā, to...

Veiks Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja neatliekamus remontdarbus

Šodien, 9. jūlijā Ministru kabinetā (MK) Krīzes vadības padomes ārkārtas sēdē, kurā pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma izskatīja jautājumu par Lubāna ezera dienvidaustrumu dambja kritisko stāvokli un nepieciešamību veikt...

Šā gada IKP izaugsme tiek plānota 4% apmērā

Saskaņā ar apstiprināto šā gada budžeta grozījumu grafiku Ministru kabinets (MK) 3. jūlijā izskatīja aktualizētās makroekonomiskās attīstības un budžeta ieņēmumu prognozes šim gadam un 2013.-2015. gadam. Ņemot vērā ekonomiskās...

Piedāvā risinājumu naftas drošības rezervju izveidei par zemāku cenu

Ministru kabineta sēdē vakar, 15.maijā, tika apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Enerģētikas likumā, ar kuriem tiek atcelts ierobežojums dalībai naftas produktu drošības rezervju izveides konkursos iesniegt piedāvājumu...