Uzņēmumiem tiek piedāvātas vairākas iespējas kā atbalstīt akciju „Tīrības dienas”

Izvērtējot vairāku uzņēmumu interesi parādīt sevi kā sociāli atbildīgu organizāciju, birojs „Tīrības dienas”, tuvojoties tradicionālajiem sakopšanas darbiem, izveidojis īpašas atbalsta formas – sertifikātus.

Par galveno motivatoru šādai sociāli atbildīgai rīcībai uzņēmumi min sabiedrības intereses pieaugumu. Cilvēki šādos projektos iesaistās un vēlas līdzdarboties vides sakopšanā, sākot ar savu māju, pagalmu, pilsētu un visu valsti, tādēļ arī uzņēmumiem jābūt aktīviem un atbildīgiem pret apkārtējo vidi.

“Tīrības dienas” ir kā sabiedrību un uzņēmumus saliedējoša akcija, kuras ietvaros tiks realizētas dažādas aktivitātes, lai gan simboliski, gan praktiski “iztīrītu Latviju no krīzes putekļiem” un uzpostu to pirms vasaras. Projektu atbalstīt piekrituši jau liels skaits masu mediju, kas ir kā zināms garants tam, ka akcijas ideja sasniegs plašu auditoriju un izpelnīsies sabiedrības iesaistīšanos.

Akcijas “Tīrības dienas” mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, kā arī ar neiecietību izturēties pret tās piemēslotājiem. Paralēli talku organizēšanai, iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties netīro, piemēsloto vietu apzināšanā, par tām informējot plašāku sabiedrību, tādējādi liekot noteikto teritoriju apsaimniekotājiem būt aktīvākiem kārtības uzturēšanā.

Akcija norisināsies jau sesto reizi un ir izpelnījusies lielu sabiedrības, uzņēmumu un mediju uzmanību. Tāpat atzinību par akcijas norisi iepriekš izteikusi Vides ministrija, Rīgas dome un citas pašvaldības, kas par apsveicamām uzskata iedzīvotāju un uzņēmumu rūpes par vides sakopšanu. Akcija norise ilgst vienu mēnesi katru pavasari un rudeni, kad visi vides sakopšanai pievērš lielu uzmanību

Uzņēmumi aicināti izskatīt savas iespējas “Tīrības dienu” atbalstītāja sertifikāta iegādē. Uzņēmumiem ir pieejami trīs dažādi sertifikāti – bronzas (100 Ls apmērā), sudraba (250 Ls apmērā) un zelta (500 Ls apmērā) sertifikāts, tādējādi dodot iespēju sniegt atbalstu arī mazākā apmēra, tajā paša laikā piedaloties mūsu valsts kopīgā sakopšanā un parādot savu sociālo atbildību.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas sakopšanu, esat aicināti sazināties ar “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv, tālrunis 26831571.

Kategorija: Reklāma
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply