NAP2020 vadmotīvs būs „ekonomikas izrāviens”

Šodien, 20.martā Ministru kabinets vienojās par Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020.gadam (NAP2020) vadmotīvu „ekonomikas izrāviens”. Tāpat valdība vienojās, ka NAP2020 nemainīgi tiek izvirzītas trīs prioritātes – “Cilvēka drošumspēja”, “Tautas saimniecības izaugsme” un “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Ministri vienojās, ka, balstoties uz šīm prioritātēm un kopējo vadmotīvu, jāturpina intensīvs darbs pie NAP2020 tālākās izstrādes.

„NAP2020 vadmotīvs „ekonomikas izrāviens” nozīmē stabilu pamatu ielikšanu valsts attīstībai ilgtermiņā”, skaidro Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Mārtiņš Krieviņš. „Lai to realizētu, ir vajadzīgs par sevi drošs un radošs cilvēks, kas ir spējīgs parūpēties par sevi un citiem, un pielāgoties strauji mainīgajai videi. Ir nepieciešama uzņēmējdarbība, kas ļauj augt vidusslānim un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un kas turklāt ir arī sociāli atbildīga. Reģionālā attīstība, tostarp infrastruktūra un citi teritorijās pieejamie resursi ir vienlīdz svarīgi gan cilvēka attīstībai un vēlmei dzīvot Latvijā, gan tautsaimniecībai. Tādējādi cilvēka drošumspējas paaugstināšanās un tautas saimniecības attīstību atbalstošas teritorijas ir nepieciešamā platforma ekonomikas izrāviena īstenošanai.”

M.Krieviņš uzsver, ka „ekonomikas izrāviens” nav kārtējais „gāzi grīdā” sauklis. Tas ir vektors, kas parāda, kā, neatlaidīgi un sistēmiski strādājot pie NAP trīs prioritāšu sasniegšanas, var tikt panākts ekonomikas izrāviens – sekmīgāka ierobežoto resursu pārvēršana nepieciešamajos produktos un pakalpojumos, sasniedzot cilvēku ekosistēmas augstāko mērķi – dzīves kvalitātes pieaugumu.

Ir piedāvāts NAP2020 skatīt kā valsts vidēja termiņa „biznesa plānu””, norāda PKC vadītājs. „Taču tas jāskata arī kā “sabiedriskais līgums””, viņš uzsver. „Tas parādīs, ko valsts apņemas sasniegt līdz 2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības.”

Ir jau uzsākts intensīvs darbs pie tālākās NAP2020 izstrādes. Darbu jau pagājušajā nedēļā sāka trīs darba grupas. „Pirmajai NAP2020 redakcijai jābūt gatavai ne vēlāk kā 19.jūnijā, un no tā mēs neatkāpjamies”, atzīst M.Krieviņš. „Jūnijā un augustā tiks veikts NAP2020 ietekmes uz vidi novērtējums. Balstoties uz to, plāna gala redakcija tiks iesniegta valdībai septembrī. Pēc tam, kad ministri NAP2020 būs apstiprinājuši, tas tiks iesniegts Saeimā.”

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply