Tag Archives: ministri

Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pašreizējo ministru darbu vērtē viduvēji

Kopumā Latvijas ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem savu apmierinātību ar pašreizējo ministru darbu vērtē kā viduvēju (vērtējums 4, skalā, kur 1 nozīmē „ļoti neapmierināts” un 10 „ļoti apmierināts”...