Lielās pilsētas neatbalsta pamatizglītības uzsākšanu no sešiem gadiem

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir nosūtījusi vēstuli Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijai ar norādi, ka lielās pilsētas šobrīd vairs neatbalsta pamatizglītības uzsākšanu no sešu gadu vecuma, jo Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nav savlaicīgi sagatavojusi un apspriedusi ar reformas ieviešanu saistītus būtiskus pamatjautājumus.

No LLPA puses līdz šim tika izteikts atbalsts iecerei samazināt vispārējās izglītības ieguves kopējo laiku, tomēr līdz šim sniegtie IZM skaidrojumi par nepieciešamību pamatizglītību uzsākt no sešu gadu vecuma nerada pārliecību, ka tā ir racionāla, pārdomāta un šobrīd ieviešama reforma.

Vēstulē LLPA norāda uz vairākiem būtiskiem aspektiem, par kuriem no IZM puses joprojām nav skaidra skatījuma un atbilžu. Tas attiecas uz sešgadniekiem piemērotu mācību saturu, darba organizāciju un programmas akreditāciju pirmsskolas izglītības iestādēs, mācību procesa ilgumu, sešgadniekiem piemērotas mācību vides un vietas izveidi, pedagogu profesionālo kompetenci un atalgojumu, kā arī ne mazāk svarīgu jautājumu par bērna labsajūtas un tiesību ievērošanu un emocionālo gatavību uzsākt skolas gaitas sešu gadu vecumā izvērtēšanu.

Šobrīd LLPA uzskata, ka nav gūta pārliecība par izmaiņu lietderīgumu un vidējās izglītības ieguvi līdz 18 gadu vecumam var risināt arī citādi, nevis uzsākot mācības 1. klasē no sešu gadu vecuma. Jau šobrīd vecākiem ir izvēle savus bērnus sūtīt skolā no sešiem gadiem, bet tas neprasa neplānotus un nelietderīgus ieguldījumus no pašvaldībām.

“IZM kā valsts politikas veidotāja izglītības nozarē nav savlaicīgi sagatavojusi un apspriedusi ar reformas ieviešanu saistīto normatīvo dokumentu projektus, un tas rada nevajadzīgu spriedzi sabiedrībā un vieš bažas par projekta sekmīgu īstenošanu. Par pamatizglītības apguvi no sešu gadu vecuma pašvaldībām ir jādiskutē kopā ar ekspertiem, lai saprastu un novērstu riskus, kas saistās ar bērnu psihoemocionālo stāvokli un gatavību skolas uzsākšanai, mācību vides nodrošināšanu, pedagogu tālākizglītību un sākotnējo izglītību un citiem jautājumiem. Analizējot minētos apstākļus, neskaidros jautājumus un reformas būtisko ietekmi uz pašvaldību budžetiem un sabiedrību kopumā, LLPA neatbalsta tālāku šī likuma virzību,” norāda Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir deviņas lielākās Latvijas pilsētas — Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply