Pētījums: piecas IT tendences, kas mainīs pasauli 2018. gadā

Mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte, datu patiesums, jaunas sadarbības formas un domāšanas internets ir piecas aktuālākās informācijas tehnoloģiju (IT) tendences pasaulē, kas tuvākajā laikā ietekmēs uzņēmējdarbību, valsts sektoru un sabiedrību kopumā, atklāj šā gada Accenture Technology vision 2018 pētījums.

Mākslīgais intelekts

Šobrīd mākslīgais intelekts (MI) ir strauji augošs virziens. MI kļūst par cilvēka partneri un palīgu, kas ietekmē darba tirgu un dzīvi kopumā. Šobrīd MI ieviešana nav tikai apmācības un treniņi, bet konkrētu uzdevumu došana un rezultātu sagaidīšana. Nozarē daudz tiek domāts, lai tas darbotos kā atbildīgs uzņēmuma vai organizācijas pārstāvis. 81% vadītāji visā pasaulē piekrīt, ka nākamajos divos gados MI strādās ar darbiniekiem kā kolēģis, līdzstrādnieks un uzticams padomnieks. Uzņēmumiem un organizācijām ir jāspēj izmantot MI sniegtās iespējas, lai saglabātu savu konkurētspēju. Lielāka uzmanība tiks pievērsta jautājumiem par atbildības uzņemšanos un MI lomas izskaidrošanu. Uzņēmumumiem un organizācijām lielāka vērība būs jāpievērš darbinieku sagatavošanai pārmaiņām, jo daudzi joprojām uzskata, ka MI ir tikai programmatūra kā darba rīks. Tas ir vairāk nekā programmatūra, MI kļūst par “pilsoni”, kas sāk uzņemties atbildību. Jau šobrīd MI risinājumi analizē informāciju, pieņem lēmumus, vienlaikus sastrādājoties ar citām programmām un darbiniekiem.

Paplašinātā realitāte

Lai palīdzētu pārvarēt attālumu un dalītos ar zināšanām jebkurā vietā, uzņēmumi un organizācijas visā pasaulē dažādās jomās izmanto virtuālās un paplašinātās realitātes iespējas. Eksperimentējot ar tehnoloģijām, ir iespēja izveidot labu pamatu nozaru pārveidošanai, apvienojot tās ar “teleportācijas” iespējām virtuālās un paplašinātās realitātes izpildījumā. 80% vadītāju uzskata, ka uzņēmumiem un organizācijām būs svarīgi izmantot paplašinātās realitātes risinājumus, lai novērstu fiziska attāluma distanci. 27% vadītāju ir būtiski, lai viņu organizācijas būtu paplašinātās realitātes pionieri. Paplašinātā realitāte ir tehnoloģija, kas “pārvieto” cilvēkus laikā un telpā, tiem fiziski nemainot atrašanās vietu. Tā sniedz iespaidīgu pieredzi dažādās nozarēs, vienlaikus paredzot būtiskas pārmaiņas uzņēmumos un organizācijās – darbā ar klientiem un darbiniekiem. Paplašinātā realitāte sniedz iespēju vienlaikus piekļūt informācijai, cilvēkiem un pieredzei. Līderi visā pasaulē izmanto paplašinātās realitātes risinājumus, lai risinātu dažāda veida jautājumus. Neatkarīgi no tā, vai ir paredzētas apmācības, ikdienas produktivitātes celšanas aktivitātes, klientu attiecību uzabošana, paplašinātā realitāte piedāvā iespēju pārveidot uzņēmējdarbību bez ierobežojumiem telpā un laikā.

Datu patiesums

Dati ir uzņēmumu un organizāciju dzīvības spēks, turklāt katru dienu datu krātuve tiek papildināta. Neaizsargātība pret nepārbaudītu informāciju rada nopietnas bažas uzņēmumiem un organizācijām visā pasaulē. Nepieciešama uzraudzība un pārdomāta pārvadība, lai uzņēmumi var nodrošināt datu patiesuma pārbaudi un integritāti dažādās sistēmas. Nepareiza vai sagrozīta informācija rada draudus uzņēmumiem, jo informācija ik dienas tiek izmantota būtisku biznesa lēmumu pieņemšanai. Nepārbaudīti dati ir jauna veida neaizsargatība, kas uzņēmumiem ir jārisina. Uzņēmumi datu patiesumam pievērš aizvien lielāku vērību. Datu ticamības pārbaude un nodrošināšana šobrīd ir nepieciešama jebkurai spēcīgai vadības komandai. 79% vadītāju piekrīt, ka uzņēmumi un organizācijas ir apzinājuši biznesam kritiski svarīgās sistēmas, tomēr liela daļa nav ieguldījuši resursus datu patiesuma pārbaudēs. Katram uzņēmumam un organizācijai ir jāveido informācijas pārbaudes prakse un taktika, izmantojot datu zinātni un kiberaizsardzības iespējas. Investējot šajā jomā, uzņēmumi un organizācijas iegūst lielāku vērtību saviem datiem, kas savukārt nodrošina pareizu datu novērtēšanu, lai nodrošinātu citus ar digitālo transformāciju plānotos pasākumus. Šobrīd uzmanība ir jāpievērš ne tikai tehnoloģisko ierīču uzvaras gājienam, bet jādomā kā investēt gudri, pārbaudot informācijas patiesumu. Veiksmīga datu ticamības pārbaude un uzraudzība palīdzēs uzņēmumiem pieņemt pareizus lēmumus, vienlaikus brīdinot par jauniem iespējamiem draudiem.

Jaunas sadarbības formas

Digitālo ekonomiku veicina dažādas tehnoloģiju vadītas partnerības un sadarbības formas. Lai nezaudētu konkurētspēju un izmantotu priekšrocības tirgū, uzņēmumos un organizācijās svarīga ir iekšējo procesu pārskatīšana, pārveidošana un jaunu tehnoloģiju ieviešana. Uzņēmumiem ir jāizmanto stratēģiskas partnerattiecības, lai neatpaliktu no konkurentiem. Piemēram, Nike ir viena no pirmajām kompānijām, kura sniedz iespēju iegādāties tās produktus arī Instagram, Under Armour strādā ar IBM Watson, lai uzlabotu lietderību lietotnēs, un Adidas sadarbojās ar Siemens, lai automatizētu ražošanu un ātrāk pielāgotu produktus par zemākām izmaksām dažādos tirgos. Ja partnerība balstās uz tehnoloģijām, uzņēmumi un organizācijas partneru tīklu var paplašināt ātrāk un lielākos apmēros. Novecojušas vai iepriekš mantotas pieejas ir galvenais šķērslis sadarbībai, ko sniedz digitalizācija. Uzņēmumi, kas šobrīd ieguldīs pārmaiņās, nostiprinās savu ietekmi un pārņems kontroli. 36% uzņēmumu partneru skaits pēdējo divu gadu laikā ir pieaudzis vismaz divas reizes, atklāj Accenture veiktais pētījums. Lai uzņēmumi saglabātu konkurētspēju, tiem būs jāveido jaunas partnerības, radot spēcīgu digitālo ekosistēmu un to ņemot vērā savā attīstības stratēģijā. Pilnveidojot uz tehnoloģijām balstītās attiecības, tiks atbrīvots ceļš izaugsmei un inovācijām.

Domāšanas internets

Lietu internets rada jauna līmeņa fizisko pasauli ar jaunu tehnoloģisko izsmalcinātību, kas prasa jaunus pārvaldības modeļus. Aizvien lielāka vērtība ir jāpievērš esošai IT infrastruktūras pārveidei. Mākoņu un mākoņu skaitļošanas līdzsvars kopā ar atjauninātu aparatūru var palīdzēt uzņēmumiem visā pasaulē sasniegt jaunu inteliģences līmeni. Visās nozarēs nākamās paaudzes inteliģentie risinājumi pārvietojas uz fizisko vidi. Proti, ar inteliģentiem risinājumiem ir iespējams uzlabot satiksmes plūsmu viedajās pilsētās, telemedicīnā nepārtraukti analizēt pacientu stāvokli, kā arī uzraudzīt ģeoloģijas datus, lai novērstu naftas ieguves katastrofas pirms to sākšanās. Tie ir tikai daži piemēri, kas uzliek pienākumu attīstīt un pārskatīt IT infrastruktūru. Katram uzņēmumam ir jāpaplašina IT infrastruktūra dinamiskā vidē – no mākoņiem līdz jebkurai vietai, kas ir domāšanas interneta mukurkauls. Laikā, kad daudz uzņēmumu savās attīstības stratēģijās akcentē programmatūras orientētus risinājumus, steidzami ir jāpievērš uzmanība aparatūrai. Lai pārvaldītu MI, robotiku un citas revolucionāras tehnoloģijas, ir vajadzīgas izmaiņas biznesa procesos un stratēģijās. Gudras investīcijas servisa dizainā, infrastruktūras transformācijā, aparatūras izskatīšanā dos iespēju veidot sapratīgu, viedu un cilvēkiem piemērotu vidi.

Accenture ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 442 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Accenture Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā. Uzņēmumā Latvijā strādā 1500 darbinieki.

Accenture Technology vision 2018 pētījums tika veikts no 2017. gada novembra līdz 2018. gada janvārim, tajā piedalījās vairāk nekā 6300 vadītāju no 25 pasaules valstīm.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply