Ikviens iedzīvotājs tagad var atbalstīt Rīgas Cirku

rca16. februārī tiek nodibināta biedrība “Rīgas cirka atbalsta biedrība”. 23.februārī pieņemts lēmums par tās atvēršanu. Mūsu biedrība sadarbojas ar organizāciju “Samāriešu fonds”.

Biedrības darbības mērķi ir saglabāt Rīgas cirka ēku cirka izrādēm un kā kultūrvēsturisku objektu, saglabāt vienīgo stacionāro cirku Baltijā un visā Baltijas jūras reģionā (tai skaitā arī Skandināvijas valstīs), saglabāt ēku ar izrādēm, kur tiek dota iespēja vecākiem ar bērniem, maznodrošinātajiem, invalīdiem, pensionāriem, bērnu namiem, sociālajiem centriem un citiem apmeklēt cirka izrādes, saglabāt cirka ēku cirka studijai ar iespēju nākotnē to pārvērst par cirka skolu un vākt ziedojumus cirka attīstībai, saglabāšanai un rekonstrukcijai.

Uz doto brīdi biedrībā darbojas 30 cilvēki. Katram, kas vēlas iestāties biedrībā, ir iespēja pieteikties pa tālruni 22075072.

Katram ir iespēja ziedot cirka attīstībai, saglabāšanai un rekonstrukcijai uz kontu:

“Rīgas cirka atbalsta biedrība”
Reģ. nr. 40008248257
SWIFT kods: NDEALV2X
Konta nr. LV96NDEA0000084697963

Ar pateicību būs pieņemta jebkāda veida palīdzība!

**************************************************

“ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ РИЖСКОГО ЦИРКА”

Закрытие Рижского Цирка получает новое развитие истории. Защитники цирка объединяются, уже ,на официальном уровне. 16 февраля 2016 года была основана организация “Общество поддержки Рижского Цирка” В регистр были поданы необходимые документы, и вот уже 23 февраля 2016 года было принято положительное решение об открытии общества.

“Общество поддержки Рижского Цирка” ставит перед собой цель сохранить здание Рижского Цирка, прежде всего, именно для цирковых представлений, а также как уникальный культурно-исторический объект. Важно сохранить единственный стационарный цирк в Балтии и во всём регионе Балтийского моря (в том числе и в Скандинавских странах), где должны происходить представления, которые посещают родители с детьми, а также малообеспеченные, инвалиды, пенсионеры, обитатели детских домов и пансионатов, социальных центров (в ходе благотворительных акций).

Важно сохранить цирковое здание и как место, где успешно занимается цирковая студия, в будущем возможно её преобразовать в цирковую школу.

“Общество поддержки Рижского Цирка” сотрудничает с благотворительной организацией “Samāriešu Fonds”, которая помогает новому обществу организовать свою деятельность.

На данный момент в “Обществе поддержки Рижского Цирка” трудятся уже 30 человек. Т.к. это открытая общественная организация, в общество может вступить любой человек, кого волнует дальнейшая судьба Рижского цирка. По любым вопросам о вступлении в общество обращаться по телефону 29572431.
Специально для сохранения, реконструкции и развития цирка был открыт особый счет, на который можно делать пожертвования.
“Rīgas cirka atbalsta biedrība”
Рег. нр. 40008248257
Swift код: NDEALV2X
Номер счета: LV96NDEA0000084697963
С благодарностью будет принята любая помощь!

Kategorija: Kultūra
output_mge5zc

One Response to “Ikviens iedzīvotājs tagad var atbalstīt Rīgas Cirku”

  1. jūlijs 25, 2016 at 4:58 pm #

    Tas cirks vispār ir vaļā ? Dzirdēju, ka esot aizslēgts …. 🙁 Man jau viens pīpis, bet kādam tā ir svarīga vieta un svarīga darba vieta …

Leave a Reply