Raimonds Vējonis: Investīcijas ir dzinējspēks tautsaimniecības izaugsmē

KUX_ihPx“Mūsdienās ikvienas valsts ekonomikas izaugsme lielā mērā ir saistīta ar modernu ražošanas līdzekļu un tehnoloģiju paātrinātu ieviešanu. Tā ir iespējama, savlaicīgi un pārdomāti piesaistot investīcijas, kas ir viena ekonomikas izaugsmes atslēgām. Tieši investīcijas ir dzinējspēks visaptverošām pārmaiņām valsts tautsaimniecībā un arī valsts reģionālajai attīstībai,” to, tiekoties ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) pārstāvjiem, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Runājot par tautsaimniecības vides sakārtošanu, Valsts prezidents uzsvēra nepieciešamību atgriezties pie uzsāktā reformu kursa, kas veicinātu krīzes gados apsīkušo investīciju pieplūdumu, bet izglītības sistēma spētu sagādāt uzņēmējdarbības pieprasījumam atbilstošus cilvēkresursus. “Man ir pārliecība, ka Latvijas tautsaimniecības attīstībai un starptautiskam konkurētspējas pieaugumam ir nepieciešama straujāka ekonomiskā izaugsme,” sacīja Raimonds Vējonis.

ĀIPL pārstāvji, informējot Valsts prezidentu par aktuālajiem jautājumiem, kas skar ārvalstu investorus Latvijā, minēja vairākas jomas, kurās pēc investoru uzklausīšanas apkopojuši viedokļa ziņojumus un sagatavojuši detalizētas rekomendācijas. Trīs galvenie jautājumu bloki ir darbaspēka pieejamība, izglītības sistēma un inovāciju radīšana, kā arī tiesiskā vide, kas skar tiešu valdības atbalstu šīs jomas sakārtošanā. Par šiem jautājumiem padome plānojusi lemt ceturtdien ikgadējā sanāksmē.

Valsts prezidents atzīmēja, ka viņa plānotās darbības akcenti savā prezidentūras termiņa ir cieši saistīti vairākām ĀIPL minētajām prioritātēm, sevišķi tām, kas saistītas ar ekonomiskās drošības un uzņēmējdarbības vides prognozējamības veicināšanu. “Daļa no jūsu ierosinājumiem būtu pat visai viegli ieviešami, taču tam trūcis politiskās gribas,” sacīja Raimonds Vējonis, atzīmējot, ka vairākkārt vērsies pie valdības un Finanšu ministrijas, uzsverot ciešāka sociālā dialoga nozīmi. Viņš arī pauda cerību, ka nākamgad, veidojot 2017.gada budžetu, valdības eksperti veltīs daudz vairāk uzmanības, vērtējot valsts institūciju bāzes tēriņus.

Valsts prezidents arī uzsvēra, ka nupat ir izveidojis starpdisciplināru Tiesiskās vides pilnveides komisiju, lai rūpīgāk pievērstos tiesu sistēmas darbības pilnveidošanai un likumdošanas efektivitātei: “Tiesiskās vides noteiktība un sakārtotība ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tā nosaka rīcības brīvību un izvēles, nosaka uzticēšanos valsts varas institūcijām un tiesu varai, kā arī vistiešākajā veidā ietekmē mūsu gatavību pielikt savas pūles valsts attīstības veicināšanā.”

Valsts prezidents norādīja, ka pasaules ekonomiskā krīze radījusi paliekošas sekas uz mūsu valsts izaugsmes tempu un, krītoties investīciju apjomam, Latvijas nelielajai un atvērtajai ekonomikai ir sarežģīti konkurēt pasaulē. “Šis ir liels izaicinājums gan valstij, gan uzņēmējiem, un tikai ciešā savstarpējā sadarbībā to iespējams veiksmīgi pārvarēt,” sacīja Raimonds Vējonis.

Kategorija: Viedokļi
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply