Darbavietu skaits 2013.gadā pieaudzis par 1.9%

studenti1Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegto informāciju, kopējais darbavietu skaits 2013. gada beigās, salīdzinot ar 2012.gada 4.ceturksni, ir palielinājies par 16,5 tūkst. jeb 1,9%. Ņemot vērā salīdzinoši augsto bezdarbu, lielākā daļa no jaunām darbavietām (16.3 tūkst.) tika aizpildītas un brīvo darbavietu skaits palielinājies vien par 0,2 tūkst.

Vienlaikus, jāatzīmē, ka brīvo darba vietu pieauguma tempi bija straujāki nekā aizņemto darbavietu pieaugums, kas zināmā mērā norāda uz uzņēmumu aizvien pieaugošajām grūtībām aizpildīt vakances.

Darbavietu pieaugumu galvenokārt noteica darbaspēka pieprasījuma palielināšanās privātajā sektorā. Aizņemto darbavietu skaits privātajā sektorā 2013.gada 4.ceturkšņa beigās palielinājās par 2,8% jeb 15,4 tūkst., salīdzinot ar 2012.gada atbilstošo periodu. Vienlaikus sabiedriskajā sektorā aizņemto darbavietu skaits pieaudzis vien par 0,8 tūkst. jeb 0.3%.

Starp tautsaimniecības nozarēm būtiskākais darbavietu pieaugums gada griezumā bija būvniecības nozarē (3,5 tūkst. darbavietu), veselības un sociālās aprūpes nozarē (2,6 tūkst. darbavietu), mākslas, izklaides un atpūtas nozarē (2,2 tūkst. darbavietu) un transporta nozarē (2,1 tūkst. darbavietu).

Jāatzīmē, ka darbavietu pieaugums pamatā ir bijis augstākās un vidējās kvalifikācijas profesiju grupās. Gada griezumā augstākās kvalifikācijas profesiju grupā aizņemto darbavietu skaits ir pieaudzis par 13,5 tūkst., vidējās kvalifikācijas profesiju grupā – par 1,7 tūkst., bet vienkāršo profesiju grupā par 1,2 tūkst. Sagaidāms, ka līdzīgas tendences būs vērojamas arī turpmāk, mainoties tautsaimniecības struktūrai par labu zināšanu ietilpīgākiem preču un pakalpojumu segmentiem, arvien lielāks pieprasījums būs pēc augstākas kvalifikācijas speciālistiem.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm, 2014.gadā situācija darba tirgū turpinās uzlaboties, kas arī noteiks turpmāku darbavietu pieaugumu, tomēr tas visdrīzāk kļūs lēnāks, jo izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply