Sanatorijas “Ķemeri” tālākai attīstībai ir jāatrod stratēģiskais investors

1380974044552Ekonomikas ministrija sagatavojusi un 2014.gada 4.marta Ministru kabineta sēdē apstiprināta Ministru kabineta atbildes vēstule Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju, informējot par turpmāko rīcību sanatorijas “Ķemeri” tālākai attīstībai, portālam “15min.lv” pastāstīja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.

Sanatorijas “Ķemeri” komplekss ir svarīgs kurortoloģijas objekts kūrorta un tūrisma attīstībai Ķemeros un Jūrmalas pilsētā kopumā. Tādejādi valsts interesēs ir nodrošināt, ka sanatorijas “Ķemeri” kompleksu iegūst īpašnieks, kas gatavs veikt nepieciešamās investīcijas īpašuma sakārtošanā un nodrošināt tā darbības profila saglabāšanu.

Ministru kabinets uzskata, ka efektīvākais veids sanatorijas “Ķemeri” tālākās attīstības nodrošināšanai ir investora piesaiste; sanatorijas kompleksa izsole notiks 2014.gada 26.martā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbojoties ar Privatizācijas aģentūru, Jūrmalas pilsētas domi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju sagatavojusi investīciju piedāvājumu par sanatorijas “Ķemeri” kompleksu un veikusi virkni aktivitāšu investoru uzrunāšanai un piesaistei. Piedāvājums satur informāciju par pašu izsolāmo objektu, kartēm ar izsolāmo objektu izvietojumu, tirgus apskatiem, SPA un profilaktiskās medicīnas nozares vēsturisko attīstību pasaules un sanatorijas “Ķemeri” kompleksa kontekstā, SPA nozares attīstības potenciālu Ķemeros un esošās situācijas apskatu Jūrmalā, kā arī “case-study” par līdzīgu projektu attīstību citur pasaulē.

Investoru pieprasījumi bijuši no Ķīnas, Krievijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Lielbritānijas, Itālijas un Japānas. Maksātnespējas administrators informējis, ka vismaz četri investori ir izrādījuši interesi par sanatorijas “Ķemeri” kompleksu un veikuši pirmreizējo objekta apskati, kas ļauj cerēt, ka varētu pieteikties iespējamie sanatorijas “Ķemeri” kompleksa pircēji uz administratora izsludināto izsoli 2014.gada 26.martā.

Vienlaikus Jūrmalas pilsētas pašvaldība norādījusi, ka Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam paredzēta virkne investīciju pasākumu, kas saistīti ar Ķemeru vides uzlabošanu un infrastruktūras attīstību. Jāatzīmē, ka nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam plānots atbalsts pašvaldībai reģionālās attīstības veicināšanai, sekmējot starptautiski nozīmīga kultūras un dabas mantojuma un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību. Jūrmalas pilsētas pašvaldība varētu pretendēt uz šādu finansiālu atbalstu , lai to izmantotu Ķemeru teritorijas attīstībai.

Sanatorijas “Ķemeri” degradētajai un nesakārtotajai apkārtējai videi uzmanību pievērsuši arī investori, norādot, ka tas šobrīd ir šķērslis veiksmīga investīciju projekta īstenošanai. Pircējam jābūt pārliecinātam, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība ilgākā laika periodā ir ieinteresēta investēt sanatorijas “Ķemeri” kompleksa attīstībā, t.i. ielu un apkārtējās infrastruktūras sakārtošanā, parku sakopšanā, kā arī sabiedriskā transporta nodrošināšanā ar pārējām Jūrmalas pilsētas administratīvajām daļām un Rīgu.

Tāpat Jūrmalas pilsētas dome pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plānā ir paredzējusi finansējumu sanatorijas “Ķemeri” kompleksa iegādei un tālākai attīstībai. Attiecīgi Finanšu ministrija ir gatava turpināt 2013.gadā uzsākto sadarbību ar Jūrmalas pilsētas domi, lai sniegtu valsts aizdevumu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa iegādei. Finanšu ministrija apliecina, ka tiklīdz Jūrmalas pilsētas dome iesniegs attiecīgu aizņēmuma pieprasījumu, izskatīs to steidzamības kārtā, nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas un skaidrojumus, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas domes pieņemtā lēmuma izpildi. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” pašvaldībai 2014.gadā ir tiesības saņemt aizņēmumus 7 114 359 euro apmērā investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.

Vienlaikus, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apliecinājusi, ka šādā gadījumā palīdzēs Jūrmalas pilsētas domei atrast operatoru/attīstītāju, kas nodrošinātu šī objekta tālāko attīstību.

Kā zināms, Jūrmalas pilsētas tiesa 2013.gada 1.martā pasludināja sanatorijas “Ķemeri” kompleksa īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ominasis Latvia” maksātnespējas procesu, ieceļot par maksātnespējas administratoru Aināru Kreicu. Ominasis Latvia īpašumā atrodas vairāki īpašumi Jūrmalā, t.sk. nekustamais īpašums Tukuma ielā 42, kas sastāv no zemes vienības 13 779 m² platībā un uz tās esošās viesnīcas/sanatorijas. Sanatorijas “Ķemeri” kompleksā ietilpst valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Viesnīca” un viens vietējās nozīmes kultūras piemineklis “Peldu iestāde. Ominasis Latvia maksātnespējas administrators, lai apmierinātu iesniegtos kreditoru prasījumus, ir uzsācis sanatorijas ‘Ķemeri” kompleksa un ar to saistīto kustamās mantas pārdošanu.

Kategorija: Īpašums
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply