“Latvijas dzelzceļš” noslēdz 9 miljonu eiro līgumu par gulšņu piegādi

ldz“Latvijas dzelzceļš” (LDz), īstenojot vērienīgu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītu sliežu ceļu rekonstrukcijas projektu, līdz 2015.gada beigām Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridorā plāno atjaunot sliežu ceļus vairāk nekā 90 km garumā.

Uzsākot šī projekta īstenošanu, LDz ir noslēdzis līgumu ar Polijas uzņēmumu TRACK TEC S.A par dzelzsbetona gulšņu piegādi deviņu miljonu eiro apmērā. Atzīmējot līguma noslēgšanu, šodien oficiālā vizītē LDz viesojās TRACK TEC S.A augstākā vadība – uzņēmuma īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Jaroslavs Pavļuks, kā arī uzņēmuma valdes un padomes pārstāvji.

Projekta ietvaros no 2014. – 2015. gadam paredzēts pilnībā atjaunot nokalpojušo un tehniskajām prasībām neatbilstošo sliežu ceļa virsbūvi ne mazāk kā 90 km garumā, kas ietver arī dzelzceļa pārbrauktuvju, inženiertehnisko būvju un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas sakārtošanu Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā. Uzlabojot sliežu ceļu kvalitāti, vilcieni varēs kursēt ātrāk, kā arī tiks samazināta vagonu vibrācija, kas bieži vien izraisa kravas nonākšanu uz sliežu ceļa un gruntī, kā arī padarīs vilcienu kustību klusāku.

Kopumā sliežu ceļu rekonstrukcijas darbi tiks veikti vairākās pilsētu un novadu pašvaldību teritorijās – Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Salaspils, Kokneses, Krustpils, Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes, Vecumnieku, Krāslavas un Iecavas novadu pašvaldībās.

“Lai dzelzceļa transports veiksmīgi sadarbotos ar pārējiem transporta veidiem ir būtiski to attīstīt kā ātru un drošu transporta veidu, kas spēj precīzi laikā un vietā piegādāt noteikto kravu bez zudumiem, tādēļ ir nepieciešama kvalitatīva un uzticama infrastruktūra, kas nekavē kravu un pasažieru pārvadājumus. LDz ir paveicis milzīgu darbu, lai spētu savlaicīgi apgūt ES līdzfinansējumu, kas bija paredzēts neveiksmīgajam pasažieru vilcienu iegādes konkursam. Tādējādi Latvijā ievērojami tiks uzlabota dzelzceļa infrastruktūra, un valsts nezaudēs ES līdzfinansējumu. Pēc šī projekta īstenošanas iegūs gan pasažieri, jo atjaunotajos posmos vilcieni brauks ātrāk, gan mūsu valsts ekonomika, jo uzlabojot vilcienu satiksmi, mūsu dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors kļūs konkurētspējīgāks,” uzskata LDz prezidents Uģis Magonis.

Īstenojot sliežu ceļu atjaunošanas projektu, LDz ir arī noslēdzis līgumu par dzelzceļa sliežu piegādi ar piegādātāju SIA “SIGMEN” par līguma summu 8,96 miljoni eiro. Šobrīd norit iepirkums par dzelzceļa balasta piegādi, kas ir vēl viens būtisks materiāls, sliežu ceļa rekonstrukcijas darbiem. LDz meitas uzņēmums SIA “LDz Infrastruktūra” veiks rekonstrukcijas darbu izpildi atsevišķa līguma ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas veido 46,24 miljonus eiro, no kurām 75,8 procentus sedz ES Kohēzijas fonds, savukārt atlikušos 24,2 procentus (11,2 miljonus eiro) veido LDz finansējums.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply