Tiks veidota jauna biznesa konsultantu apvienība

roze_seminars1Latvijas uzņēmēji ne reizi vien izteikuši vēlmi veidot ciešāku sadarbību ar biznesa izaugsmes centru mācībspēkiem, lai iegūtu ne tikai virspusējas zināšanas biznesa apmācību norises laikā, bet gūtu pilnīgāku izpratni sev interesējošos jautājumos. Diemžēl līdz šim biznesa apmācību lektorus apvienojošās organizācijas nav izrādījušas uzņēmējiem jebkādu pretīmnākšanu, tāpēc Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centrs (LUAC) uzsācis darbu pie jaunas biznesa konsultantu apvienības izveides. Apvienības mērķis būs ne tikai apvienot biznesa konsultantus un veicināt to profesionālo izaugsmi, bet arī nodrošināt uzņēmumiem pilna spektra, daudzpusīgu biznesa informāciju, teorētiskas zināšanas un praktikumus, sniedzot ieguldījumu uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanā.

Uzņēmumiem jābūt brīvi pieejamām jaunākajām biznesa izglītības metodēm un informācijai par risinājumiem, sasniegumiem un pieredzi arī citās valstīs. Tikai pilnībā pārzinot konkrētā biznesa specifiku, iespējams strādāt maksimāli rezultatīvi un virzīties uz pareizo mērķi. Ir dažāda līmeņa speciālisti, kas piedāvā apgūt visdažādākās ar uzņēmējdarbību saistītas tēmas, taču lielākoties šī informācija ir vispārzināma un jau aprakstīta medijos un specializētajos izdevumos. Sniegtie fakti un ieteikumi ne vienmēr ir balstīti uz līdzšinējo Latvijas un pasaules uzņēmēju pieredzi, tādējādi netiek veicināta uzņēmumu izaugsme plašākā mērogā.

Lielajā piedāvājuma klāstā uzņēmēji mēdz apjukt, neizvērtējot katra biznesa speciālista profesionālo kompetenci, vien paļaujoties uz konsultācijas izmaksām kā konsultanta zināšanu mērauklu, taču vai augstā cena vienmēr nodrošina pienācīgu kvalitāti? Diemžēl, ne vienmēr. Tāpēc LUAC biznesa konsultantu apvienība ļaus ikvienam uzņēmumam būt drošam par savu ieguldīto resursu efektivitāti, saņemot augsta līmeņa biznesa ieteikumus, praktiskas meistarklases, uzņēmēju radošās sanāksmes, starptautisku pieredzi, zināšanas, jaunus sadarbības partnerus un ne tikai.

„Lai attīstītu profesionālu un uz panākumiem vērstu biznesu, katram uzņēmējam nepieciešams veikt individuālu situācijas analīzi un funkciju auditu, konstatējot nepieciešamo uzlabojumu jomas, identificējot nepieciešamās izmaiņas biznesa procesos un darbībā. Esam gandarīti, ka LUAC biznesa konsultantu apvienībā jau šobrīd darbojas speciālisti ar plašu pieredzi gan uzņēmumu analīzē un vadības sistēmu ieviešanā, gan stratēģiskā plānošanā un attīstībā, mārketinga stratēģijas, uzņēmuma vizuālās identitātes veidošanā un ne tikai. Biznesa konsultantu pieredze, kas iegūta, aktīvi darbojoties vietējos un starptautiskos projektos, ļaus uzņēmējam savu biznesu uzlūkot no pavisam citas perspektīvas,” atzīmē LUAC valdes loceklis, mārketinga un inovāciju eksperts Alberts Jodis.

Biznesa konsultāciju apvienība tiks nemitīgi pilnveidota, lai tā vienmēr atrastos izaugsmes stadijā un varētu sniegt uzņēmumiem jaunas, inovatīvas un radošas zināšanas, mācīties ko jaunu, izmēģināt iepriekš nepielietotas darba metodes. Tas ir arī galvenais šādas apvienības mērķis – veicināt diskusiju, paaugstināt biznesa apmācību un konsultāciju kvalitāti un ļaut uzņēmumiem būt drošiem par iespējām iegūt informāciju un apgūt pielietojamas zināšanas.

Aicinām apvienībā iesaistīties apmācību un semināru centrus, teorētiķus, kā arī ikvienu praktizējošu konsultantu, lektoru vai mentoru, kas piedāvā kvalitatīvus apmācību pakalpojumus dažādās jomās. Kopīgiem spēkiem veidosim biznesa konsultantu apvienību, kas ne tikai nodrošinās uzticību tās biedriem, bet arī būs noderīga ikvienam uzņēmumam.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply