LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”

Labklājības ministrija (LM) no 10.jūnija līdz 1.oktobrim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”. Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, popularizēt sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendentu var izvirzīt iedzīvotāji, darba devēji, nevalstiskās organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas.

Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”, jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir ne mazāk kā 3 gadu sociālā darba pieredze.

Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē pielietotās inovatīvās sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.

Iesniegtās anketas vērtēs un uzvarētājus noteiks LM, Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas izveidota žūrija. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2013.gada 1.novembrim.

Pieteikuma anketas par nominēto pretendentu var iesniegt Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 vai sūtot elektroniski uz e-pastu: lm@lm.gov.lv.

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var lejuplādēt LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/news/id/4663.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply