Uzsāk līdz šim plašāko atalgojuma pētījumu Latvijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Atalgojuma informācijas aģentūru, kas ir CV Online izveidota analītiska struktūrvienība ar mērķi sistemātiski sekot līdzi un apzināt atalgojuma dinamiku visā Baltijā, maijā uzsāk līdz šim vērienīgāko atalgojuma pētījumu Latvijā, kurā tiks apzināta gan faktiskā situācija darba tirgū, gan atbilstība starp darba devēju un darba ņēmēju vēlmēm un iespējām, kā arī – prognozējamās atalgojuma izmaiņas tautsaimniecībā un atsevišķās tās nozarēs.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Uzņēmējdarbībā viens no būtiskākajiem panākumu priekšnoteikumiem ir iespēja plānot ilgtermiņā un prognozēt gan savas nozares, gan tautsaimniecības attīstību. Tas, protams, attiecas arī uz darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu. Patlaban pieejamā informācija par atalgojuma līmeni Latvijā ataino vēsturisku informāciju, taču partnerībā ar Atalgojuma informācijas aģentūru īstenotais pētījums sniegs plašu un padziļinātu informāciju par reālo situāciju darba tirgū patlaban, kā arī – par nākotnes prognozēm.”

Arī Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas prezidente Eva Selga norāda, ka personālvadībā ļoti būtiska ir operatīva informācijas pieejamība un apmaiņa un tieši operatīvu darba tirgus datu līdz šim ir pietrūcis. Tāpat aktuāli dati ir būtisks priekšnoteikums izsvērtu un mērķtiecīgu valsts politikas darba devēju un darba ņēmēju atbalsta instrumentu izstrādei un pielāgošanai darba tirgus situācijai.

Plānots, ka pētījumā piedalīsies vismaz 300 darba devēju un 3000 darba ņēmēju. Informācija par tā norisi tiks izplatīta gan LDDK biedriem, gan CV Online reģistrētajiem lietotājiem, taču ikviens, kurš vēlas šādā pētījumā piedalīties, var reģistrēties mājas lapā salaryinfo.eu/lv un aizpildīt pētījuma anketu.

Pētījuma anketa ietver ne tikai informāciju par pašreizējo atalgojumu, bet arī par tā izmaiņām pēdējo sešu mēnešu laikā un prognozējamajām izmaiņām turpmākajos gados. Pētījums tiks veikts divas reizes gadā, un tā rezultāti tiks analizēti gan tautsaimniecības kopējā kontekstā, gan nozaru un profesiju griezumā. Pirmā pētījuma rezultāti būs apkopoti jau līdz 22.jūlijam. Pētījuma dalībnieki ar pilniem savas nozares datiem varēs iepazīties bez maksas.

Starp LDDK un projekta partneriem panāktā vienošanās paredz, ka Ministru prezidenta birojs, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija un Labklājības ministrija, kuru pārziņā ir darba tirgus prognozes, attīstība un dažādi atbalsta instrumenti, bez maksas saņems pilnus pētījuma rezultātus.

Atalgojuma informācijas aģentūra aicina darba devējus un arī darbiniekus būt atsaucīgiem un piedalīties pētījumā, norādot – jo plašāka būs dažādu tautsaimniecības nozaru pārstāvniecība, jo praktiskāk pielietojami gan valstiskā līmenī, gan konkrētu uzņēmumu personāla politikas veidošanā būs pētījuma rezultāti.

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply