Lai spētu pilnvērtīgi konkurēt darba tirgū, juristi un IT speciālisti paaugstina profesionālo kvalifikāciju

Šīsdienas apstākļos ir svarīgi, lai darbinieks spēj konkurēt darba tirgū un sevi pierādīt vairākās jomās, tādējādi iegūstot ne tikai labus darba piedāvājumus, bet arī uzlabojot savu finansiālo stāvokli. Kā viens no aktuālajiem veidiem kā uzlabot savu konkurētspēju ir personas datu aizsardzības speciālista kursi, kur šobrīd vērojama paaugstināta IT speciālistu un juristu interese.

Ikvienā uzņēmumā ir nepieciešams cilvēks, kas atbild par personas datiem. Lai nav jāalgo atsevišķs sertificēts speciālists, katra uzņēmuma IT speciālists un/vai jurists ir tiesīgs iegūt papildus sertifikātu un turpmāk ne tikai ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, bet tāpat speciālistam paveras arī plašas iespējas papildus nopelnīt, tostarp veidojot patstāvīgu komercdarbību. Savukārt sertificētu datu aizsardzības speciālistu skaits pagaidām ir neliels.

Ja personas datu apstrādi veic sertificēta speciālista uzraudzībā, datu apstrādes sistēmas var arī nereģistrēt Datu valsts inspekcijā, bet par nereģistrētu personas datu apstrādi uzņēmumiem var draudēt sods pat 10 tūkstošu latu apmērā.

Personas datu aizsardzības speciālista kursos, kurus vadīs Mg.iur. Māris Ruķers, būs iespējams iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju, kā arī to, kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir Jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā Jūsu sadarbības partneris. Tāpat kursi sniegs spēju izvērtēt izvērtēt Jūsu uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam, nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.

Apmācību kurss ilgst piecas dienas, 8.; 15.; 17.; 22. un 24.maijā. Pēc apmācību pabeigšanas pretendents pēc izvēles var kārtot pārbaudījumu Datu valsts inspekcijā. Par pārbaudījuma kārtošanas kārtību informācija tiks sniegta pēc apmācību pabeigšanas.

Ierastā apmācību cena ir 490 lati, bet, pateicoties vietējo uzņēmumu atbalsta programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam, kopējās izmaksas ir tikai 390 lati. Tāpat šo maksājumu ir iespējams dalīt pa daļām, ko īpaši novērtē nelielie uzņēmumi.

Lai pieteiktu dalību, interesenti aicināti zvanīt pa tālruni 22345961 vai rakstīt uz pda@e-pasts.lv

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply