Starptautisko ekspertu vērtējums par kvalitāti RTU – atzinīgs

24. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) atzīti starptautiski eksperti prezentēja pirmos rezultātus kvalitātes vērtēšanas procesā par RTU kā zinātnes un tehnoloģiju universitātes virzību uz tās stratēģiskajiem mērķiem.

Starptautiskie eksperti, pārstāvot Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmu (IEP), atzinīgi vērtēja RTU līdzšinējos sasniegumus, akcentējot zinātnes sasaisti ar inovācijām, kā arī izteica atzinību par augsto absolventu pieprasījumu darba tirgū.

RTU lepojas ar gūto atzinību, kas palīdzēs kliedēt sabiedrībā valdošās bažas par pašreizējo neskaidrību Latvijas augstākās izglītības sistēmā.

Eksperti kā pozitīvu piemēru minēja RTU pasākumus, kas tiek veikti, lai veicinātu zināšanu pārnesi, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveidi. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga studentu pilsētiņu Latvijā.

Labs vērtējums piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai. Eksperti izteica rekomendācijas jauno zinātnieku piesaistei un darbības nepārtrauktībai.

RTU brīvprātīgi pieteicās dalībai IEP programmā, lai saņemtu Eiropas kvalitātes vadlīnijām atbilstošu vērtējumu un ieteikumus ilgtspējīgai universitātes attīstībai virzībā uz starptautiski atzītu trešās paaudzes universitāti. Novērtējuma mērķis ir veicināt universitātes darbības uzlabošanu, saņemot atzītu ārvalstu ekspertu ziņojumu, kas vienlaikus dos atbalstu RTU stratēģijas izstrādei nākamajam periodam.

Vērtēšanas processā ietilpst pašnovērtējums, datu apkopošana, divas ekspertu vizītes un rekomendācijas. RTU jau sākot no 2012. gada novembra veica pašnovērtējumu, apkopojot universitātes darbību raksturojošus datus un veicot visaptverošu analīzi.

IEP ir starptautiski atzīta Eiropas institūcija, kas reģistrēta Eiropas Kvalitātes novērtēšanas aģentūru reģistrā. Tā ir neatkarīga EUA struktūrvienība, kas darbojas atbilstoši Eiropas Standartiem un Vadlīnijām kvalitātes novērtēšanā. Kopš 1994. gada IEP ir veicis aptuveni 300 augstskolu novērtējumu 45 valstīs.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply