Seši Latvijas zinātnes projekti saņem Šveices finansējumu

Šveices Stipendiju fonds, kas atbalsta doktorantūras studentu un jauno zinātnieku pētījumu veikšanu Šveices zinātniskajās institūcijās, šogad finansēs sešus Latvijas iesniegtos projektus, piešķirot tiem 0,5 miljonus Šveices franku (290 000 LVL), kas segs pētnieku atalgojumu un ceļa izdevumus.

Stipendijas jaunajiem pētniekiem piešķīra Šveices Stipendiju fonds, kopā apstiprinot 80 projektus par summu 6,6 miljoni Šveices franku. Finansējumu saņēma 23 Polijas, 24 Rumānijas, 14 Čehijas, 8 Bulgārijas, 6 Latvijas projekti un 5 Igaunijas.

No sešiem Latvijas apstiprinātajiem projektiem 3 ir inženierzinātnēs, 2 vides zinātnēs un 1 bioloģijas zinātnē. To laikā tiks veidota sadarbība ar Cīrihes Universitāti (1 projekts), Šveices Materiālu zinātnes un Tehnoloģiju Federālo institūtu (2 projekti), Šveices Hidroekoloģijas un Tehnoloģiju Federālo institūtu (1 projekts), Šveices Federālo Tehnoloģiju institūtu Lozannā (1 projekts), Šveices Federālo Tehnoloģiju institūtu Cīrihē (1 projekts).

„Ceram, ka šī konkursa rezultāti iedvesmos tos, kas vēl tikai domā par dalību starptautiskos konkursos. Taču vēršam uzmanību, ka šī ir programma, kas prasa lielu ieguldījumu no iesniedzēja puses: partnerinstitūcijas meklēšanu Šveicē, pētījuma apraksta saskaņošanu gan ar Šveices, gan Latvijas mentoriem. Esam pilnībā pārliecināti, ka veiktais ieguldījums atmaksāsies, jo šī ir iespēja veikt pētījumu inovatīvā vidē, izmantojot dažādas jaunās metodes un iekārtas, kā arī iegūstos vērtīgus kontaktus, kas var veicināt turpmāko sadarbību,” uzskata Larisa Vaļte, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja.

Kopā Šveices Stipendiju fonda konkursā tika saņemti 170 projekti, kurus izvērtēja pieredzējuši eksperti, īpaši pievēršot uzmanību to zinātniskajai kvalitātei. Kaut arī konkursā varēja iesniegt projektus visās zinātniskajās disciplīnās, lielākoties tie pārstāvēja dabas un tehniskās zinātnes: inženierzinātnes, bioloģiskos pētījumus, ķīmiju, fiziku un vides zinātnes, savukārt 19 no 80 apstiprinātajiem projektiem tiks īstenoti humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

Latvijai joprojām ir pieejams finansējums un vēl plānoti vismaz divi konkursi – viens 2013. gada 1.septembrī, otrs – 2014.gada pavasarī. Jau laicīgi aicinām meklēt partnerus Šveicē un pieteikties uz konsultācijām VIAA, rakstot uz e-pastu latvia@sciex.ch.

Stipendiju fonds ir daļa no Šveices finansiālā ieguldījuma jaunajās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs. Latvija ir viena no desmit ES valstīm, kas piedalās šajā programmā. Šveices Stipendiju fonda koordinējošā institūcija Latvijā ir VIAA. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply