TAVA izsludina konkursu „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”

Lai popularizētu veiksmīgākos jaunos Latvijas tūrisma produktus un veicinātu mūsu valsts tūrisma produktu pazīstamību kopumā, Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) aicina visus nozarē strādājošos piedalīties konkursā „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013”.

Konkursam jāpiesaka tūrisma produkti, kuri ieviesti tirgū, sākot ar 2012. gadu. Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta persona, kas radījusi tūrisma produktu un / vai sekmē tā attīstību un atbilst virknei nosacījumu, kuri aprakstīti TAVA mājaslapā http://www.tava.gov.lv/lv/veiksmigakais-jaunais-turisma-produkts.

Konkurss tiek organizēts četrās kategorijās: kultūras tūrisms, dabas tūrisms, veselības un labjūtes tūrisms un kompleksais tūrisma pakalpojums.

Tāpat kā pagājušajā gadā rīkotajā konkursā, tūrisma produktus vērtēs pēc sešiem kritērijiem: pēc to atbilstības ilgtspējīga tūrisma pamatprincipiem, eksportspējas, kvalitātes, atbilstības inovatīva tūrisma produkta pamatprincipiem, atbilstības augstas pievienotās vērtības tūrisma produktam un atbilstības tūrisma produktam, kurš dod iespēju tūristam līdzdarboties un gūt līdzdarbības pieredzi.

Konkursa uzvarētājus noteiks TAVA direktora izveidota komisija.

Galvenā balva, ko saņems visi četri konkursa uzvarētāji, būs piedalīšanās pieredzes apmaiņas braucienā divām personām uz kādu no Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus valstīm.

Konkurss noritēs divās kārtās. Visi dalībnieki, kas tiks atlasīti uz konkursa otro kārtu, saņems veicināšanas balvas.

Uzvarētāji tiks pasludināti TAVA mājaslapā un informēti arī personīgi. Uzvarētājus apbalvos gadskārtējā nozares sarīkojumā „Tūrisma forums” šā gada decembrī.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2. aprīļa līdz 1. jūlijam plkst. 12.00. Tie jāiesniedz personīgi TAVA birojā vai pa pastu: TAVA, Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519.

Kategorija: Tūrisms
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply