Galvojuma izsniegšana AS „Liepājas metalurgs” bija politiski iniciēta

Nedz Finanšu ministrija, nedz Ekonomikas ministrija galvojuma izsniegšanu AS „Liepājas metalurgs” nebija plānojusi, likumprojekts par valsts budžetu 2009. gadam, kas tika iesniegts Saeimā, paredzēja valsts galvojumus tikai studiju un studējošo kreditēšanas īstenošanai. Savukārt Saeimas deputāti A.Kalvītis, V.Agešins, A.Barča, A.Bērziņš, P.Hanka, J.Lagzdiņš, U.Grava izskatīšanai 2. lasījumā iesniedza priekšlikumu papildināt likumprojektu, paredzot valsts galvojumu par AS „Liepājas metalurgs” saistībām.

Atbilstoši 2008. gada 14. novembra Saeimas sēdes stenogrammai, sēdē tika norādīts, ka valsts galvojums par AS „Liepājas metalurgs” saistībām ir nepieciešams, lai tas paliktu no visiem privātajiem uzņēmumiem kā vislielākais nodokļu maksātājs, kurš eksportē 90% no saražotās produkcijas, kā rezultātā ieguvēji būs visi Latvijas pilsoņi.

Atbilstoši 2005. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.513 „Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība” viens no valsts galvojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem ir nozares ministrijas atzinums, kurā raksturota projekta tautsaimnieciskā nozīme, izteikts pamatojums projekta īstenošanai un galvojuma sniegšanai, kā arī sniegta informācija par nozares ministrijas politiku projekta īstenošanas atbalstam. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Finanšu ministrija ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas 2009. gada 12. janvāra vēstuli par akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

Valsts kase no savas puses sagatavoja vēstuli, kurā norādīja visus iespējamos riskus, kā arī tautsaimniecības apsvērumus sakarā ar galvojuma piešķiršanu AS „Liepājas metalurgs” un iesniedza to Finanšu ministrijā.

Izsniegtā galvojuma uzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumiem par kārtību, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtību un noslēgtajiem līgumiem.

Līdz šim AS „Liepājas metalurgs” ir izpildījis visas saistības, kas izriet no valsts galvotā aizdevuma un galvojuma apkalpošanas un uzraudzības līgumiem. Valsts interešu aizsardzību nākotnē nodrošina valsts galvotā aizdevuma ķīlas, ko, uzsākot piedziņu, nepieciešamības gadījumā, varētu realizēt.

Valsts Kase veic uzņēmuma darbības monitoringu sava pilnvarojuma robežās, kas nekādā gadījumā neietver tiesības iejaukties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā vai valdes stratēģiskajos vai finanšu lēmumos. Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Komerclikumu AS „Liepājas metalurgs” padomei kā sabiedrības pārraudzības institūcijai, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā, ir jāuzrauga valdes darbība, tai skaitā jāuzrauga, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem. Padomes tiesības, uzraugot valdes darbību, nosaka Komerclikuma 293. pants.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply