Šveices pētnieki mācīs Latvijas augstskolu studentus

Līdz 6. maijam akreditētas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas var pieteikties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā grantu shēmas konkursā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”. Tā ir iespēja saņemt finansējumu, lai uzaicinātu Šveices zinātniekus vadīt lekcijas vai lekciju kursus un veiktu visa veida zinātniskās pieredzes apmaiņu.

Līdz šim Šveices pētniekus Latvijā piesaistījušas piecas augstskolas: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ventspils Augstskola, Biznesa augstskola Turība, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, kā arī Rīgas Tehniskā universitāte. Savukārt drīzumā projekti sāksies arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un Latvijas Universitātē. Atbalstītās jomas ir sākot no biznesa un tūrisma vadības līdz rentgendifraktometrijas metožu izmatošanai.

„Atsauksmes no augstskolām par līdz šim īstenotajiem projektiem ir visnotaļ pozitīvas un sniedz pārliecību, ka programma dod būtisku ieguldījumu ne tikai Latvijas augstskolu studentu un pasniedzēju zināšanu papildināšanā, bet arī katras augstskolas un Latvijas izglītības sistēmā kopumā. Gandrīz visi pasniedzēji, kas ar lekcijām šeit ir viesojušies, ir izteikuši vēlmi atgriezties un turpināt sadarbību,” pauž Larisa Vaļte, VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja.

Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015.gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 liels finansējums. Stipendijā ir iekļauta pētnieka dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) un ceļa izdevumi šādā apmērā:
• dienas nauda 65 CHF (~38LVL);
• viesnīcas izdevumi par nakti 120 CHF (~70 LVL);
• ceļa izdevumi 700 CHF (~413 LVL).

Atklātā konkursa mērķis ir attīstīt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, kā arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp Latvijas un Šveices augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Projektu pieteikumus administratīvi un kvalitatīvi vērtē VIAA izveidotā vērtēšanas komisija. Konkursa rezultāti tiek paziņoti četru mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma. Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanā VIAA veic ieviešanas iestādes funkcijas.

Konkursa nolikums, iesnieguma veidlapa un papildu informācija pieejama VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Šveices sadarbības programma – Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply