Mašīnbūves un mehatronikas pedagogu semināri gūst necerēti lielu atbalstu no lielākajiem nozares uzņēmumiem

mehatronika.fotoIzstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra līdz 3. martam) profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji, kuri darbojas metālapstrādes jomā, aicināti pilnveidot zināšanas teorētiskos un praktiskos semināros labāko nozares speciālistu vadībā. Savukārt pedagogi, kuri jau apguvuši teorētiskās un praktiskās zināšanas, varēs tās pārbaudīt, stažējoties kādā no Latvijas lielākajiem nozares uzņēmumiem: „Zieglera mašīnbūvē”, „Metālmeistars”, „Jaudā” un citur.

Izstādes „ Skola 2013” laikā pirmo reizi mehatronikas un mašīnbūves pedagogiem tiks piedāvāta radošā darbnīca, kurā metālmākslinieks Mārtiņš Sproģis ikvienam apmeklētājam sniegs iespēju izveidot kādu metāla skulptūru. Pedagogi izmēģinās arī „CAD/CAM” simulācijas programmu, ar kuras palīdzību datorā ir iespējams uzkonstruēt augstas kvalitātes un sarežģītas formas detaļas. Izmēģināšanai būs pieejams „UNIMAT” darba galds, kas ir miniatūra kopija darba galdam, ar ko ikdienā strādā profesionāļi. Mašīnbūves un mehatronikas pedagogu semināri nodrošina bezmaksas iespēju iepazīties ar jaunākajām nozares aktualitātēm, kā arī gūt iedvesmu audzēkņu motivēšanai mācību procesā.

Semināri vērtēti kā neatkārtojama iespēja pedagogiem apgūt jaunākās nozares tendences un tehnoloģijas, jo mašīnbūve un mehatronika ir nozares, kas šobrīd attīstās visstraujāk. „Sabiedrībā no 90. gadiem ir saglabājies stereotips, ka nozarē nav nepieciešami profesionāļi, jo lielos uzņēmumus tajā laikā aizvēra. Taču aizvien vairāk nepieciešami speciālisti, kuri uzņēmumā var veikt dažādus ar metālapstrādi saistītus pienākumus, un šādas zināšanas var sniegt tikai tie pedagogi, kas zina, kā nozare attīstās,” stāsta Anda Kazuša, Rīgas tehniskās koledžas autotransporta un ražošanas tehnoloģiju katedras vadītāja. Eksperte norāda, ka pedagogiem jau bijusi iespēja doties uz Vāciju, Šverīnes kompetenču centru, lai iepazītos ar dažādām simulācijas programmām (MTS PAL 2007 un TOPCOM V7.3.0), kas ir inovācija metālapstrādes nozarē.

Šos, kā arī citus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus, piedāvā Valsts izglītības satura centrs (VISC), īstenojot ESF projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Pedagogu interese līdz šim bijusi augsta – gandrīz visi nozares pedagogi apmeklējuši kādu no semināriem. Organizatori aicina turpināt pieteikšanos interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/ – līdz pat mācību gada beigām paredzēti vairāki nozarei aktuāli un noderīgi semināri. Jau 27. februārī pedagogi dosies uz kādu no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, lai praktiski aplūkotu automātiskās ražošanas līnijas, kas ir neatņemama šo uzņēmu darbības sastāvdaļa. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi, tādējādi palielinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply