Pieaug privāto pensiju plānu aktīvi eiro

Privāto pensiju fondu pensiju plānu aktīvi 2013. gada janvārī ir pieauguši par 1% jeb 1,5 miljoniem latu, sasniedzot 143,9 miljonu latu kopējo apjomu. Savukārt pensiju plānu dalībnieku skaits ir pieaudzis par 0,44% jeb 919 personām, kopējam skaitam sasniedzot 208 064 dalībniekus. Dalībnieku skaita dinamika ir līdzīga kā 2012. gada janvārī, kad pensiju 3.līmenī dalībnieku skaits pieauga par 1034 jauniem dalībniekiem.

Vislielākais dalībnieku skaita pieaugums bija vērojams sabalansētās ieguldījumu stratēģijas pensiju plānu grupā latu valūtā (547 dalībnieki) un aktīvās ieguldījumu stratēģijas pensiju plānu grupā eiro valūtā (378 dalībnieki).

Visstraujākais pensiju plānu aktīvu pieaugums bija vērojams eiro valūtas pensiju plānos, kura aktīvu apjoms no gada sākuma līdz janvāra beigām ir pieaudzis par 2%. Tādējādi varam secināt, ka iedzīvotāji pamazām izvēlas eiro valūtu arī ilgtermiņa ieguldījumiem, un, visticamāk, tas saistīts ar plānoto eiro ieviešanu Latvijā no 2014. gada 1. janvāra.

Uz 31. janvāri vidējais aritmētiskais pensiju plānu 12 mēnešu ienesīgums bija 7,11% gadā (uz 2012. gada beigām – 8,61% gadā). Vidējais aritmētiskais 12 mēnešu ienesīgums uz 2013. gada janvāra beigām ir samazinājies, salīdzinot ar 12 mēnešu ienesīgumu uz 2012. gada beigām, par 1,5% punktiem, kas saistīts ar zemajām procentu likmēm, kā arī to, ka 2012. gada janvārī investīciju rezultāti bija augstāki un akciju tirgi nesa lielāku ieguldījumu vērtības pieaugumu nekā 2013. gada janvārī.

Savukārt ilgāka termiņa ienesīgumu likmes privāto pensiju fondu pensiju plānos ir pat nedaudz pieaugušas un svārstās no 2,28% līdz 4,67% gadā atkarībā no termiņa.

Kategorija: Ekonomika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply