Ārkārtas situācijā 71% Latvijas iedzīvotāju zvanītu uz 112

Jaunākais Eurobarometer pētījums liecina, ka ārkārtas situācijā, kad nepieciešama ugunsdzēsēju glābēju, mediķu vai policijas palīdzība, 71% Latvijas iedzīvotāju zvanītu uz Eiropas vienoto ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112. Savukārt, 37% zvanītu uz citiem nacionālajiem glābšanas dienestu numuriem (piem., 113 vai 110), 14% – uz citiem numuriem, bet 5% nezina, kur zvanīt ārkārtas situācijā. Eiropā vidēji tikai 51% iedzīvotāju ārkārtas situācijā zvanītu uz 112.

Pētījuma dati liecina, ka gada laikā ir samazinājies to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas nezina, kur zvanīt ārkārtas situācijā, kā arī ievērojami ir pieaugusi operatīvo dienestu individuālo numuru atpazīstamība.

Augsta 112 numura atpazīstamība savā valstī nenozīmē, ka 112 tiek arī identificēts kā numurs, uz kuru var zvanīt, ja nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība visā Eiropas Savienībā (turpmāk – ES). Tikai 27% visu ES dalībvalstu iedzīvotāju identificē 112 kā tālruņa numuru, pa kuru var izsaukt glābējus katrā no ES valstīm. Latvijā gada laikā par 7% pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas zina, ka 112 darbojas visā ES. Šāds pieaugums ir viens no straujākajiem Eiropas Savienībā un kopumā jau 28% iedzīvotāju zina, ka jebkurā ES valstī nepieciešamības gadījumā ir jāzvana uz 112.

Eiropas Savienībā tikai 28% no visiem aptaujātajiem ir atzinuši, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņi ir redzējuši vai dzirdējuši informāciju par 112, savukārt, 69% no visiem respondentiem šādu informāciju nav ieguvuši. Latvijā 46% no visiem respondentiem atzinuši, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir redzējuši vai dzirdējuši informāciju par 112, kas ir septītais augstākais rezultāts no visām ES dalībvalstīm.

No visiem aptaujātajiem Latvijā, 70% informāciju par 112 ir redzējuši vai dzirdējuši televīzijā, 32% – internetā, 66% – izvietotu publiskā vietā vai uz objektiem, piemēram, ugunsdzēsības mašīnām, 22% – radio, 17% – laikrakstos, savukārt 23% – 112 ir pieminējuši sarunās ar ģimenes locekļiem, draugiem un kolēģiem.
Par nepieciešamību visā Eiropā ieviest vienotu ārkārtējo notikumu tālruņa numuru sāka spriest jau 20.gadsimta 80-tajos gados. Eiropas Kopienas padomes 1991.gada 29.jūlijā pieņemtais lēmums „Par Eiropas Vienotā ārkārtējo notikumu tālruņa numura „112” ieviešanu” Eiropas Savienības dalībvalstīm uzdeva nodrošināt šī numura darbību.

Kopš 1997. gada novembra Latvijā visus operatīvos dienestus var izsaukt pa tālruņa numuru 112. 2011.gada 1.februārī Latvijā tika pabeigta 112 sakaru punktu restrukturizācija un šobrīd Latvijā darbojas pieci reģionālie sakaru punkti.

Latvijā 112 darbību nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply