Valsts policijā uzsāk datortehnikas nomaiņu

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir uzsācis datortehnikas nomaiņu Valsts policijā(VP), nodrošinot dienestā strādājošos ar jauniem stacionārajiem un portatīvajiem datoriem.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis norāda: „Kā viens no faktoriem, kas tieši ietekmē Valsts policijas darba efektivitāti, ir materiāli tehniskais nodrošinājums, tai skaitā nodrošinājums ar biroja un datortehniku. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad mobilo datu pārraides un saziņas līdzekļu iespējas ir ievērojami attīstījušās un ir kļuvušas pieejamākas plašākam iedzīvotāju skaitam, arī likumpārkāpējiem”.

R. Kozlovskis norāda, ka atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums ir viens no motivācijas faktoriem, kas būs iekļauts arī Valsts policijas attīstības koncepcijā, pie kuras šobrīd Iekšlietu ministrija intensīvi strādā. „Lai celtu policijas prestižu, kvalitatīvi darba apstākļi un tehniskais atbalsts būs viens no darbinieku motivācijas veidiem, līdztekus algu paaugstināšanai, taisnīgai darba slodzes sadalei, skaidriem karjeras attīstības noteikumiem un sociālajām garantijām,” norāda ministrs.

Kopš 2007.gada, kad Latvija pievienojās Šengenas zonai, ir bijusi tikai viena vērā ņemama datortehnikas iegāde. Rezultātā ir izveidojusies situācija, ka ap 60% Valsts policijas rīcībā esošās datortehnikas un biroja tehnikas ir vecāka par pieciem gadiem.

Lai uzlabotu radušos situāciju, ar iekšlietu ministra atbalstu 2012. gadā tika panākta līdzekļu piešķiršana datortehnikas iegādei VP vajadzībām un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs šā gada sākumā ir uzsācis datortehnikas nomaiņu VP struktūrvienībās visā Latvijā. VP Kurzemes reģions saņems 114 jaunus datorus, VP Vidzemes reģions – 114 datorus, VP Rīgas reģions saņems 417 datorus, Valsts policijas koledža – 60 datorus, Kriminālistikas pārvalde – 95 datorus, VP Latgales reģions – 114 datorus, VP Zemgales reģions – 114 datorus.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply