AS „Liepājas metalurgs” vadība apliecina gatavību sadarboties uzņēmuma padziļināta audita veikšanā

Otrdien, 5. februārī, finanšu ministrs Andris Vilks panāca vienošanos ar AS „Liepājas metalurgs” vadību par sadarbību uzņēmuma padziļināta audita veikšanā un uzņēmuma tālākas darbības kontrolē. Izvērtējot situāciju, valdība nolēma piesaistīt auditorkompāniju, kas veiks uzņēmuma padziļināto finanšu analīzi.

„Uzņēmuma vadība ir piekritusi sniegt pilnu informāciju, kas būs nepieciešama audita veikšanai. Tāpat ir panākta vienošanās par valsts izvēlēta prokūrista iecelšanu, kurš pārstāvēs uzņēmumu darījumos kopīgi ar valdi, tādējādi nodrošinot valsts pārraudzību uzņēmuma darbībai audita laikā un līdz tālāku lēmumu pieņemšanai. Šobrīd notiek darbs pie piemērotākā kandidāta izvēles,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Jāatgādina, ka finanšu ministrs 2009. gada 30. decembrī valsts vārdā izsniedza galvojumu par AS „Liepājas metalurgs” saistībām 85,6 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu prasījumus, kas var rasties no aizdevuma līguma, kas noslēgts starp AS „Liepājas metalurgs” un UniCredit S.p.A. Uz šā gada 25. janvāri izsniegtais, bet vēl neatmaksātais valsts galvotā aizdevuma apmērs bija 73,6 miljoni eiro.

Šobrīd AS „Liepājas metalurgs” saistībā ar valsts galvojumu un valsts galvotā aizdevuma līgumu savas saistības pilda savlaicīgi un pilnā apmērā. Finanšu ministrija jau pērn uzsāka sarunas ar uzņēmumu par valsts galvotā aizdevuma restrukturizāciju (aizdevuma atmaksas grafika izmaiņām).

Jānorāda, ka Finanšu ministrija jau pēc galvojuma izsniegšanas veic uzņēmuma darbības monitoringu sava pilnvarojuma robežās, kas nekādā gadījumā neietver tiesības iejaukties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un valdes stratēģiskajos vai finanšu lēmumos.

Saskaņā ar Komerclikumu AS „ Liepājas Metalurgs” padomei kā sabiedrības pārraudzības institūcijai, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā, ir jāuzrauga valdes darbība, tai skaitā jāuzrauga, lai sabiedrības intereses tiktu risinātas saskaņā ar likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem. Padomes tiesības, uzraugot valdes darbību, nosaka Komerclikuma 293. pants.

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply