Rosina noteikt ātro kredītu sankciju ierobežojumus

Koalīciju veidojošo partiju pārstāvji vakar, 22.janvārī, iesnieguši izskatīšanai Saeimā partijas VIENOTĪBA izstrādātos grozījumus Civillikumā, kuros paredzēts noteikt darījumu, tostarp tā dēvēto ātro kredītu, sankciju ierobežojumus, turpmāk liedzot kredītu izsniedzējiem pieprasīt no klientiem nesamērīgi lielas parāda atmaksas summas.

Iedzīvotāji nereti izvēlas ņemt ātros kredītus par nelielām naudas summām, jo tas šķiet ērti un izdevīgi, taču gadījumos, kad kredītņēmējam rodas problēmas saistības izpildīt, pret viņu vērstās soda sankcijas var ievērojami pārsniegt sākotnējā aizņēmuma summu.

Esošais tiesiskais regulējums, kas pieļauj gan nokavējuma procentu pieprasīšanu, gan līgumsoda samaksu par vienu un to pašu līguma pārkāpumu ir nesamērīgs, norāda viens no grozījumu iniciatoriem, Saeimas deputāts Andrejs Judins. Tādēļ deputāti rosina likumā ierobežot pret kredītņēmēju vēršamo sankciju apjomu.

Saeimā iesniegtajos grozījumos noteikts, ka līgumsodam jābūt vienreizējam maksājumam, to nedrīkst noteikt vairākkārtīgu vai procentuāli pieaugošu maksājumu veidā, tam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai darījumu praksei. Tāpat deputāti likumā paredzējuši noteikt par prettiesiskiem nesamērīgus un godīgai darījumu praksei neatbilstošus procentus.

„Minētie grozījumi mazinās sociālās noslāņošanās tendenci, ko rada vienu nonākšana parādu jūgā, bet otru bagātības vairošanās. Mazināsies arī maksātnespējas gadījumu skaits, nodrošinot parādnieka iespēju atgriezties civiltiesiskajā apritē,” izmaiņu nepieciešamību pamato Judins.

Grozījumu pieņemšana veicinās gan civiltiesisku darījumu saistību izpildi, gan labas ticības principa un taisnīgu līguma noteikumu realizēšanu darījumu slēgšanā. Tāpat tiks panākta arī skaidra un nepārprotama līgumsoda tiesiskā regulējuma piemērošana atbilstoši tā mērķim un jēgai, tuvinot to Eiropas Savienības valstu vairākuma regulējumam un izpratnei, ir pārliecināti iesniegto grozījumu autori.

Atbalstu piedāvātajam tiesiskajam regulējumam paudusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Komercbanku asociācija, Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Latvijas Universitātes akadēmiskie mācību spēki un zvērināti advokāti.

Kategorija: Finanses
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply