Latvijas bibliotēkas papildina krājumus ar 14 136 grāmatu un citu izdevumu eksemplāriem

Aizvadītā gada nogalē Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas saņēma krājuma papildinājumus, kas dos iespēju lasītājiem izvēlēties speciāli atlasītu un augstvērtīgu lasāmvielu no 149 dažādiem izdevumiem. Grāmatu iegādi atbalsta Kultūras ministrija (KM), paredzot valsts finansējumu programmai, kuras mērķis ir stiprināt nacionālo identitāti un sabiedrības saliedētību.

Programmas “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” kopējais finansējums ir 100 000 latu. Programmas ietvaros izdevumu komplektus saņēmušas reģionu galvenās bibliotēkas, novadu bibliotēkas un publiskās bibliotēkas, kopumā 804 bibliotēkas visā Latvijā.

Vienlaikus programma atbalsta arī bibliotēku, kas saņēmušas grāmatas un citus izdevumus, organizētos pasākumus, tostarp izstādes, tikšanās ar autoriem un diskusijas.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku konsultatīvais centrs, kas administrē programmas ieviešanu, norāda, ka šos izdevumus lasītāji bibliotēkās varēs atšķirt pēc speciālām uzlīmēm.

„Šī programma sniedz iespēju papildināt bibliotēku resursus un paver iespējas sniegt jaunas zināšanas mūsu lasītājiem. Esam ļoti gandarīti, saņemot tik daudzveidīgus izdevumus. Īpaši esam priecīgi par grāmatām un izdevumiem ar kultūrvēsturisko saturu. Brīnišķīgie izdevumi par Latvijas arheoloģiju un vēsturi nonākuši pat vismazākajā lauku bibliotēkā un būs pieejami iedzīvotājiem visattālākajos apgabalos. Jaunās, saturiski vērtīgās grāmatas noderēs gan plašam lasītāju lokam, gan specifiskiem pētījumiem, ” stāsta Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa. Viņa norāda, ka ar programmas atbalstu 29 bibliotēkās Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novados nonākuši 407 grāmatu un citu izdevumu eksemplāri.

Ar programmas atbalstu lasītājiem visās 804 publiskajās bibliotēkās būs pieejami tādi vērtīgi izdevumi kā grāmata un klausāmgrāmata „(Divas) puses: latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās”; kā arī pieejams būs „Latvijas vēstures atlants”; „Arheoloģiskais ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē”.

Grāmatu iepirkumā īpaša uzmanība pievērsta Latvijas un Eiropas vēsturei, tāpēc daudzām bibliotēkām iegādātas arī tādas grāmatas kā Normana Deivisa „Eiropas vēsture”, tāpat arī „1990. gada 4.maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti”, „Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos” un citi izdevumi.

Tāpat bibliotēkās būs iespēja lasīt Dzintras Gekas grāmatas „Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta” divus sējumus un grāmatu „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”.

Krājumu papildinājums bibliotēkās ietver arī grāmatas par mākslu un kultūrvēsturi, tostarp izdevumus „Mākslas enciklopēdija: no viduslaikiem līdz mūsdienām”, Jana Gimpela „Arhitektūras vēsture: no antīkās pasaules līdz mūsdienām”, nesen iznākušo grāmatu par izcilo mākslinieku – „Ģederts Eliass”.

Līdzās grāmatām bibliotēkās būs pieejamas arī klausāmgrāmatas – Aleksandra Čaka „Domās par tevi” dzejas izlase un divi CD, Veras Āboliņas-Singajevskas grāmata „Mans mūžs” un CD ar aktrises balss ierakstiem, kā arī citas klausāmgrāmatas.

2012.gada oktobrī LNB izsludināja konkursu izdevējiem par grāmatu un citu izdevumu iepirkumu bibliotēkām, lai īstenotu programmu ar mērķi stiprināt nacionālo identitāti un sabiedrības saliedētību. Konkursam varēja pieteikt grāmatas un citus izdevumus par Latvijas un Eiropas kopējo vēsturi un kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūru, pētnieciskos darbus, latviešu un citu Eiropas Savienības nāciju valodu mācību līdzekļus, izdevumus līvu, latgaliešu, Latvijas mazākumtautību un Eiropas Savienības valstu valodās, kā arī daiļliteratūru, kas atbilst programmas konkursa mērķiem. Piedāvājumā varēja iekļaut arī klausāmgrāmatas un citus izdevumus, kuru izmantošana piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ lasītprasme ir vāja.

Iepirkuma konkursā savus izdevumus iesniedza 38 izdevniecības, grāmatu apgādi un individuālie izdevēji. No tiem iepirkuma ekspertu komisija nolēma atbalstīs 33. No kopumā 428 iesniegtajiem izdevumiem komisija izvēlējās 149 izdevumus, un kopumā tika iepirkti 14 136 eksemplāri.

Ekspertu komisijā darbojās pārstāvji no KM Sabiedrības integrācijas departamenta, KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas, LNB Izstāžu nodaļas, Latvijas Bibliotekāru biedrības, Bauskas Centrālās bibliotēkas un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas.

Programmai piešķirtais valsts finansējums paredzēts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam noteikto mērķu īstenošanai.

Kategorija: Sabiedrība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply