Triatel: nozīmīgākie notikumi 2012. gadā un prognozes nākamajam gadam

Triatel šogad par 70% pabeidzis vērienīgāko modernizācijas projektu uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Tādējādi jau nākamajā gadā uzņēmums visā Latvijā plāno nodrošināt klientiem 10 reizes ātrāku internetu, lielāku tīkla pārklājumu un plašāku pakalpojumu klāstu, kas ļaus būtiski palielināt uzņēmumam finanšu rezultātus.

Internets – būtiska infrastruktūra valstī

Kopumā atskatoties uz 2012.gadu, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja Triatel valdes priekšsēdētājs Raimonds Peļņa norāda, ka šogad galvenais notikums nozarē ir bijusi tieši Triatel modernizācija, kas turpināsies līdz nākamā gada sākumam. Uzņēmums pirmais pasaulē izmanto šobrīd jaunāko un modernāko CDMA datu pārraides tehnoloģiju – EVDO Rev B2 – tīkla attīstībai. Investīcijas pārsniedz 4 miljonus ASV dolāru, ko plānots atgūt, un pēc modernizācijas klientiem nodrošinās vēl plašāku tīkla pārklājumu un desmit reizes ātrāku bezvadu datu pārraidi nekā šobrīd: interneta ātrums lejuplādei sasniegs 24,5 Mbit/s, esošo 3,1 Mbit/s vietā, un augšuplādei – 9 Mbit/s, šobrīd 1,8 Mbit/s. Tādējādi uzņēmums nostiprinās savas pozīcijas tirgū.

„Internets ir kļuvis par biznesa un ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Sazināšanās pa e-pastu, norēķini internetbankā, informācijas meklēšana, ziņu aplūkošana portālos, komunikācija sociālajos medijos vai vienkārša sērfošana mājas lapās daudziem jau kļuvusi tikpat ierasta kā rīta kafija. Bez datu pārraides iedzīvotājiem nāktos krasi mainīt savus paradumus, daudzas lietas atkal būtu apgrūtinošas, darbi ritētu lēnāk, saziņas iespējas samazinātos, bet vēl daudziem nāktos mainīt savus izklaides paradumus,” skaidro R. Peļņa. „Internets ir kļuvis par tādu pašu valstij nozīmīgu infrastruktūras sastāvdaļu kā, piemēram, ceļi. Tāpēc šis projekts ir nozīmīgs, īpaši valsts attālākajos reģionos.”

Kaut arī Latviju uzskata par vienu no vadošajām valstīm datu pārraides ziņā – tā ir pasaules ātrākā interneta valstu saraksta augšgalā, tomēr jāuzsver, ka kvalitatīva un ātra datu pārraide līdz šim bijusi vien lielāko Latvijas pilsētu iedzīvotāju privilēģija. Ir skaidrs, ka pat lielākie kabeļtelekomunikāciju uzņēmumi vēl tuvākos gadus nespēs nodrošināt optisko internetu visiem valsts iedzīvotājiem. Tehnoloģija atmaksājas vien blīvi apdzīvotās teritorijās, kā rezultātā tehnoloģiskā plaisa starp lielajām pilsētām un attālākiem lauku reģioniem ar katru gadu kļūst aizvien lielāka. Turklāt, ņemot vērā emigrācijas apjomus valstī, visticamāk, lielo kabeļoperatoru interese par lauku reģioniem tikai mazināsies. Tādējādi lauku apvidi nostādīti nevienlīdzīgos konkurences apstākļos, proti, datu pārraides infrastruktūra nav pielīdzināma lielpilsētu internetam, kas, likumsakarīgi, kavē reģionu ekonomisko attīstību.

R.Peļņa uzsver, ka viennozīmīgi situāciju varētu labot ar lielām investīcijām, taču visi tirgus dalībnieki nav gatavi ieguldīt līdzekļus attālākajos valsts reģionos. Tehnoloģiski tas vienkārši tiem nebūtu rentabli. Tādēļ Triatel jau no savas darbības pirmsākumiem uzsvaru licis vairāk uz lauku reģioniem. Arī izvēloties interneta tehnoloģiju, mēs rūpīgi pētījām piedāvājumu pasaulē, lai izraudzītos vispiemērotāko Latvijas teritorijas pārklāšanai. Tādējādi jau 2008. gadā izveidojām plašāko bezvadu interneta tīklu valstī. Bet tā kā telekomunikāciju tehnoloģijas attīstās ļoti ātri un optiskais internets pilsētās kļuva teju par ikdienišķu lietu, pērnā gada beigās pieņēmām stratēģiski nozīmīgu lēmumu veikt lielākās investīcijas uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

Negodīga konkurence tirgū

Savukārt runājot par aizvadītā gada neveiksmēm IT nozarē, par vienu no tādām varētu nosaukt 4G tīkla attīstību. Zināms, ka šogad tika izsolītas 4G frekvences, taču tās nu ir uz pāris gadiem iesaldētas. Iemesls ir viens – šāds projekts Latvijā vairs nav aktuāls, jo, tikai nododot ekspluatācijā dažas bāzes stacijas un paejot laikam, operatori ir sapratuši, cik minētais pakalpojums tomēr ir ekonomiski nerentabls.

Tāpat šogad negatīva tendence iezīmējās telekomunikāciju nozarē fiksēto balss sakaru jomā, kas saistīta ar nesakārtotību cenu regulēšanu. Šā gada 1. martā SPRK, balstoties uz ES regulām, lika samazināt fiksēto starpsavienojumu cenas vairākas reizes ar domu, ka tādējādi pakalpojumu lietotāji iegūs izdevīgākus tarifus. Taču nepagāja ne seši mēneši, kā divi Latvijas operatori sāka izmantot šo situāciju, lai pilnībā izslēgtu mazos operatorus no tirgus.

Bite Latvija uzlika vairāk nekā 800% uzcenojumu saviem klientiem zvaniem uz visiem fiksētajiem tīkliem, izņemot Lattelecom, savukārt Tele2 uzlika 1500% lielu uzcenojumu zvaniem uz fiksēto operatoru tīkliem. Līdz ar to tika panākts pilnīgi pretējs efekts – vairākkārtīgi samazināti fiksēto operatoru ieņēmumi no darbības un patērētāji ir ieguva vairākkārtīgu tarifu palielinājumu. Šī konkrētā situācija radīja pavisam nekonkurētspējīgus tirgus noteikumus Latvijā. Joprojām atbildīgās iestādes šo jautājumu nav sakārtojušas, radot bažas par to, ka tiks pilnībā pārtrauktas investīcijas šajā nozarē. Turklāt ierobežojumus telekomumikāciju nozarē saviem klientiem un citiem tirgus dalībniekiem radīja ne tikai Bite Latvija un Tele2, bet arī mobilo sakaru operators LMT, kurš, iespējams, pretlikumīgi ierobežoja zvanus uz telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja Telekom Baltija mobilo tīklu. Uzņēmums par šo situāciju saņēma virkni sūdzību no klientiem, proti, mobilo sakaru operators LMT patvaļīgi liedz sazināties ar Telekom Baltija mobilā tīkla pakalpojumu lietotājiem. Turklāt klienti Triatel norādīja, ka LMT savās atbildēs klientiem sniedza nepatiesu informāciju, norādot, ka Telekom Baltija sniegto pakalpojumu izmantošana nav likumīga, jo šādā veidā tiek sniegti operatora komutācijas pakalpojumi, nevis nodrošināta saziņa starp LMT un Telekom Baltija tīkla lietotāju. Tomēr, kā to pierāda SPRK atzinums, visi Telekom Baltija pakalpojumi, Zerozvanu ieskaitot, ir likumīgi, tādēļ jāsecina, ka LMT, iespējams, izplatīja saviem klientiem nepatiesu informāciju un nelikumīgi ierobežo klientu tiesības sazināties.

Samazināsies tirgus dalībnieku skaits

Runājot par balss pakalpojumu tirgu Latvijā un nākamā gada tendencēm, Triatel valdes priekšsēdētājs prognozē, ka nākamgad, visticamāk, samazināsies tirgus dalībnieku skaits šajā nozarē, saistībā ar pārsteidzīgu ES regulu izpildi no SPRK puses un dominējošo operatoru uzlikto šķēršļu dēļ.

Savukārt mobilais jeb bezvadu internets kļūs par pilnvērtīgu konkurentu visām vadu tehnoloģijām valstī, izņemot optikās. Šāda situācija ir vērojama jau pašlaik, taču nākamgad, kad Triatel pabeigs visu tīkla staciju modernizāciju, tas kļūs arvien aktuālāk, jo saviem klientiem uzņēmums spēs nodrošināt pakalpojumu, kas jau ātruma ziņā būs pielīdzināms kabeļinternetam. Tas būs īpaši aktuāli reģionu iedzīvotājiem, jo palīdzēs uzlabot gan ikdienas darbus, gan arī uzņēmējdarbību.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply