Pētījums: 86% jaunie darbinieki tiek personīgi uzrunāti brīvajai vakancei

Vadošā personāla vadības konsultāciju uzņēmuma SIA „Eiro Personāls” veiktā pētījuma rezultāti par izmaiņām personāla atlasē liecina, ka vadības līmeņa vakancēm 86% jaunie darbinieki tiek atrasti tos personīgi uzrunājot, bet tikai 14% piesakās paši. Gandrīz tikpat augsta attiecībā ir arī uz administratīvajām un IT vakancēm, savukārt, tādās jomās kā tirdzniecība un pārdošana darbā pieņemtie kandidāti biežāk paši pieteikušies brīvajām vakancēm.

SIA „Eiro Personāls” apkopotā informācija norāda, ka šobrīd pieprasītākās vakances darba tirgū ir IT jomā, pārdošanas nozarē un finanšu pakalpojumu sektorā, kā arī salīdzinoši augsts pieprasījums ir administratīvā darba, asistēšanas un vadības līmeņa vakancēm.

Nataļja Lāce, SIA „Eiro Personāls” vecākā konsultante: „Šobrīd personālvadības konsultāciju uzņēmums ir kļuvis par biznesa partneri uzņēmuma vadītājam un neaprobežojas tikai ar atbalsta funkcijām. Personālvadības uzņēmums kā partneris ir atbildīgs gan par darbinieku apmierinātību un iesaistīšanos, gan par atalgojuma un motivācijas sistēmas izveidi, kā arī talantu vadību un pēctecības plānošanu. Personāla atlase uzņēmumam ir kritiski svarīga un atstāj iespaidu uz visu tā darbību, tāpēc arvien biežāk tiek pieņemts lēmums to uzticēt profesionāļiem. Abpusēji sadarbojoties un pastāvīgi veicot padziļinātu tirgus izpēti, ir iespējams realizēt ilgtermiņa darbinieku plānošanas procesu un ieekonomēt laiku, resursus un finanses.”

Personāla atlases metožu pielāgošanās tirgus situācijai
SIA „Eiro Personāls” pētījuma rezultāti norāda, ka populārākās un visbiežāk izmantotās darbinieku meklēšanas metodes tradicionāli ir sludinājumi, CV datu bāzes, sociālie tīkli u.c. Taču arvien biežāk tiek izmantotas arī jaunas darbinieku meklēšanas metodes kā prakses nodrošināšana, apmācības, talantu konkursu organizēšana u.c.

Nataļja Lāce: „Šobrīd arī personāla vadībā, kas pati par sevi ir salīdzinoši konservatīva nozare, ir nepieciešama elastīga pieeja, spēja proaktīvi rīkoties mainīgajos biznesa apstākļos. Uzņēmumi ir ieinteresēti darbinieku atlases procesā, lai maksimāli īsā laika posmā tiktu sasniegts labākais iespējamais rezultāts. Līdz ar to būtiska ir tirgus izpēte un spēja ātri orientēties, pielāgoties šā brīža tirgus situācijai. Populārākas kļūst metodes, kas ir elastīgas projekta izstrādes gaitā, piemēram, Agile metode, kas ļauj pielāgoties mainīgajai tirgus situācijai, laicīgi pieņemt tieši savam biznesam atbilstošu lēmumu.”

Būtiska loma – paralēlā virtuālā dzīve un sociālie tīkli
Mūsdienās personāla atlases procesā arvien aktīvāk tiek izmantota virtuālā vide. Līdz ar to būtiski svarīga ir publiski pieejamā informācija gan par potenciālo darba devēju, gan darba ņēmēju. Internetā dažādos sociālajos tīklos un mājas lapās atrodamā informācija tiek ņemta vērā gan kandidātam, meklējot sev interesantu darbavietu, gan arī uzņēmumam, atlasot potenciālos kandidātus, tāpēc abām pusēm ir jāpārdomā, kā viņi izskatās virtuālajā vidē.

Nataļja Lāce: „Sociālo tīklu aktīva izmantošana un uzturēšana ir svarīgs informācijas avots abām pusēm. Tas ir labākais veids, iepazīt gan potenciālo darba devēju, gan darba ņēmēju. Līdz ar to ir svarīgi sekot līdzi tam kā kandidāts vai uzņēmums izskatās virtuālajā vidē, veidojot savu tēlu – blogojot, izveidojot pilnu LinkedIN profilu, regulāri tvītojot u.c. Tas ļauj personalizēt un iepazīt tuvāk gan uzņēmuma, gan potenciālo kandidātu vērtības.”

Kompānijas un darbinieka vērtību sakritība ļauj atrast lojālus darbiniekus, kas būs ieinteresēti palikt kopā ar kompāniju ilgāku laiku un vienas organizācijas ietvaros realizēt savu profesionālo izaugsmi.

SIA „Eiro Personāls” pētījumā secināts, ka kandidāti tiecas pēc skaidras vīzijas attiecībā uz savu profesionālo izaugsmi un pilnveidošanos daudz vairāk, nekā interesējas par karjeras izaugsmi.

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply