Atklāta Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Diagnostikas darba stacija

Pateicoties Latvijas Universitātes (LU) Fonda sniegtajam atbalstam, 30.novembrī, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas telpās svinīgi tika atklāta LU Medicīnas fakultātes (MF) Diagnostikas darba stacija, kas paredzēta ortopēdisko un radioloģisko attēlu interpretācijai, ko izmanto traumatoloģijā un ortopēdijā, ārstniecības studentu apmācībai un zinātnisko darbu izstrādei.

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas traumatologs ortopēds un LU MF prof. Konstantīns Kalnbērzs: „Diagnostikas darba stacijas izveide ir nozīmīgs ieguldījums LU MF ārstniecības studentu praktisko un zinātnisko darbu izstrādē, kuru pamatā ir ortopēdiskie mērījumi. Lietojot datorizētu mērījumu sistēmu, studenti varēs analizēt dažādus klīniskos gadījumus, un veikto darbu apraksti saglabāsies vienotā datu bāzē, lai lektors varētu novērtēt studenta veikumu un vajadzības gadījumā kopīgi salīdzināt pirms un pēcoperācijas klīnisko ainu. Vēlāk digitāli saglabātos materiālus varēs izmantot starptautiski nozīmīgu zinātnisko publikāciju veidošanai.”

LU MF dekāne prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde pasākuma ietvaros pateicās LU Fondam par sniegto finansiālo atbalstu projekta realizācijā, kā arī atzinīgi novērtēja līdzšinējo fakultātes un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas sadarbību jauno ārstu sagatavošanā.

LU Fonda izpiddirektore Laila Kundziņa-Zvejniece: „LU Fonds šī gada sākumā izsludināja konkursu „LU labākais projekts 2012″. Šī konkursa mērķis ir identificēt izcilas iniciatīvas un sniegt tām atbalstu. Konkurence bija sīva, konkursā piedalījās 19 dažādi Universitātes projekti, bet par labāko atzīts tieši Medicīnas fakultātes Diagnostikas darba stacijas izveides projekts. LU Medicīnas fakultāte sevi ir pierādījusi kā vietu, kur satiekas progresīvi pasaulē atzīti profesionāļi – akadēmiskais personāls un studenti, kuriem šie profesionāļi nodod savas zināšanas un pieredzi. Lai šī sadarbība būtu vēl efektīvāka, ir nepieciešami moderni mācību līdzekļi. Fondam ir pārliecība, ka šī investīcija dos augļus ar uzviju un arī nākamajā akadēmiskajā gadā LU Medicīnas fakultāte varēs lepoties ar visvairāk uzņemto ārvalstu studentu skaitu.”

Pateicoties sniegtajam atbalstam 5000 latu apmērā, realizēta pirmā darba stacijas kārta, iegādātas primāri nepieciešamās lietas. Tās tālākai attīstīšanai LU MF plānojusi piesaistīt papildu finansējumu.

Darba staciju veido dators ar paplašinātu atmiņas apjomu, kas ļaus veidot ilggadīgu klīnisko gadījumu datu bāzi, saņemt un nosūtīt izmeklējumus no citiem slimnīcas datoriem, kā arī medicīniski sertificēti monitori ar maksimālu izšķirtspēju, kas dod iespēju vienlaikus aplūkot divas projekcijas vai salīdzināt divus, dažādos laikos veiktus izmeklējumus. Tajā ietilpst arī printeris skeneris, kas paredzēts publikāciju un mācību materiālu drukāšanai, iepriekš izdarītu pierakstu digitalizācija, kā arī datu apraides un pierakstu komunikāciju sistēma RIS. Darba stacijas pilnvērtīga darba nodrošināšanai ir plānots iegādāties arī Ortopēdisko mērījumu licenci – medicīniski sertificētu, starptautiskiem standartiem atbilstošu mērījumu programmatūru, kas ir savietojama ar slimnīcas radioloģiskās digitālās datu bāzes sistēmu PACS, lai iegūtos datus no slimnīcas datu bāzes varētu autonomi apstrādāt.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply