Pirmos deviņus mēnešus OCTA nozare noslēdz ar 1,2 miljonu latu zaudējumu

Kā liecina OCTA apdrošināšanas nozares darbības rādītāji, 2012. gada 9 mēnešos ceļu satiksmes negadījumu skaits, par kuriem iesniegti zaudējumi pieteikumi, salīdzinājumā ar pērnā gada tādu pašu periodu, samazinājušies par 11 %. Samazinājies arī kopējais, pieņemto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu lēmumu skaits, kurš salīdzinājumā ar 2011.g. deviņiem mēnešiem sarucis par 10%. Tomēr, tā kā tirgū vēl joprojām saglabājas zemas OCTA polises cenas, pirmos deviņus mēnešus nozare noslēgusi ar negatīvu bilanci, 1,2 miljonu latu apmērā.

Kopējie tirgus rādītāji
Saskaņā ar LTAB informācijas sistēmas datiem, ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits par kuriem apdrošināšanas sabiedrībās iesniegti zaudējumu pieteikumi, 2012.gada deviņos mēnešos sastādīja 21 200, kas salīdzinājumā ar 2011. gada deviņiem mēnešiem ir samazinājies par 11%. No visiem reģistrētajiem CSNg, uz Saskaņoto paziņojumu bāzes reģistrēti 63%, kas liecina, ka palielinās to CSNg īpatsvars, kuri tiek reģistrēti uz Saskaņotā paziņojuma pamata.

No visiem reģistrētajiem apdrošināšanas gadījumiem 19 500 ir notikuši Latvijā, no kuriem 57% notikuši Rīgā. Savukārt ārvalstīs reģistrēti 1700 apdrošināšanas gadījumi

Apdrošināšanas atlīdzības
Saistībā ar šī gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem šī gada deviņos mēnešos pieņemti gandrīz 26 000 lēmumi par kopējo apdrošināšanas atīdzību summu 16,5 miljonu latu apmērā. Vislielākā atlīdzību lēmumu summa tika izmaksāta par transportlīdzekļu remontu un bojāeju, kas kopā sastādīja 82% no kopējās atlīdzības summas. Vidējās atlīdzības par apdrošināšanas gadījumu lielums 2012.g. deviņos mēnešos sastādīja Ls 737, kas salīdzinājumā ar pērnā gada tādu pašu periodu palielinājies par 5%. Lai gan, uz kopējā CSNg daudzuma ārvalstīs notikušu negadījumu skaits sastāda vien 8%, vidējās atlīdzības izmaksu lielums par ārzemēs notikušu CSNg ir gandrīz 4 reizes lielāks nekā vidējais atlīdzības izmaksu lielums Latvijā.

Izmaksas no Garantijas fonda
Saistībā ar neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisītiem CSNg, šī gada deviņos mēnešos no Garantijas fonda kopsummā izmaksāts pusmiljons latu, kas ir par 27% mazāk kā pērnā gada tādā pašā periodā. Arī vidējās atlīdzības apmērs uz vienu apdrošināšanas gadījumu ir samazinājies par 14%, sastādot 1000 Ls uz vienu CSNg. Tādējādi, pastāv cieša sakarība starp neapdrošināto daudzumu un izmaksām no Garantijas fonda – jo mazāk neapdrošinātu transportlīdzekļu piedalās satiksmē, jo mazāk tiek veiktas izmaksas no Garantijas fonda. Kā liecina LTAB dati, šobrīd Latvijā savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājuši mazāk kā 2% autoīpašnieku.

Nozare noslēdz deviņu mēnešu periodu ar negatīvu bilanci
2012. gada deviņos mēnešos apdrošināšanas sabiedrībām piekritušo atlīdzību prasību neto summa sastādīja 14,4 milj. latu, kas ir par 12% vairāk nekā 2011.gada deviņos mēnešos. Attiecīgi nopelnīto prēmiju summa sastādīja 20,4 milj. latu, ar pieaugumu 7% apmērā.

Kā norāda LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, galvenais iemesls negatīvajam tehniskajam rezultātam ir tas, ka ar ieņēmumiem no apdrošināšanas prēmijām pilnībā vairs nevar tikt nodrošināta visu izdevumu segšana. No kā izdarāms secinājums, ka turpinot pieaugt izdevumiem, apdrošinātājiem ir jāsabalansē apdrošināšanas polišu cenas tā, lai novērstu zaudējumu apmēra tālāku palielināšanos.

Kategorija: Transports
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply