LIKTA: Nedrīkst kavēties ar administratīvā sloga mazināšanu datu nesēju profesionālajiem lietotājiem

No IKT nozares viedokļa valdības lēmums atbalstīt MK noteikumu grozījumus un piemērot nesēju atlīdzību ne tikai USB zibatmiņām un CD un DVD diskiem, bet ieviest arī fiksēto nodevu datoriem, portatīvajiem datoriem un planšetdatoriem nav atbalstāms, norāda Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Tomēr asociācija norāda, ka pašlaik nepieciešams steidzami sakārtot profesionālo lietotāju jomu un mazināt tajā esošo birokrātisko slogu.

“Šobrīd ir steidzami jārisina profesionālo lietotāju jomas sakārtošanas jautājumi. No AKKA/LAA mājas lapā pieejamās informācijas izriet, ka pašlaik profesionālo lietotāju reģistrā ir reģistrēts tikai 141 profesionālais lietotājs. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka ir nepieciešams maksimāli ātri samazināt administratīvo slogu tiem komersantiem, valsts pārvaldes iestādēm, skolām un citām institūcijām, kas tukšos nesējus un iekārtas izmanto nevis privātām vajadzībām, bet gan savā profesionālā darbībā,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Galvenais iemesls mazajam reģistrēto profesionālo lietotāju skaitam ir neefektīvā sistēma un birokrātiskais atskaišu process, kas rada ievērojamus riskus un prasa daudz lielākus resursus, nekā sniedz ietaupījumus, līdz ar to juridiskās personas par profesionāliem lietotājiem nereģistrējas. Pašlaik nesēju atlīdzības noteikumi paredz lietotāju pienākumu reizi mēnesī par iepriekšējo periodu iesniegt biedrībai “Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) detalizētus pārskatus par ievestajiem vai izvestajiem tukšajiem nesējiem vai reproducēšanai paredzētām iekārtām, norādot izcelsmes valsti un citu detalizētu informāciju.

Šobrīd MK sēdes protokollēmumā ir norādīts, ka Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju priekšlikumi administratīvā sloga mazināšanai ir jāizstrādā un jāiesniedz tuvāko sešu mēnešu laikā – līdz 2013.gada 1.maijam. Ņemot vērā pašreiz izveidojušos situāciju, kur nesēju atlīdzība jāmaksā arī juridiskai personai, kas materiālo nesēju vai iekārtu izmanto parastās komercdarbības ietvaros, tādējādi nodrošinot tiesību īpašnieku netaisnu iedzīvošanos uz juridisko personu rēķina, LIKTA aicina nekavēties un steidzami izstrādāt konkrētus priekšlikumus, kā samazināt šobrīd klaji birokrātisko procesu un atskaišu kārtību, novēršot juridisko personu tiesību aizskārumu.

LIKTA jau iepriekš norādījusi, ka pat vairākas valsts iestādes ir noteikušas retāku atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību (reizi ceturksnī vai pusgadā), tādēļ nav saprotams, kādēļ atskaitīšanās kārtība autortiesību mantiskajai organizācijai ir noteikta tik bieža. Turklāt atskaites, kas satur komerciāli jūtīgu informāciju, tiek iesniegtas nevis valsts pārvaldes iestādei, bet gan privātpersonai, kuras darbiniekiem nav nekādas atbildības par komercnoslēpuma izpaušanu.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply