RD ārkārtas sēdē lems par Mājokļu un vides departamenta direktora atbrīvošanu

Rīgas domes deputāti pieprasa sasaukt Rīgas domes (RD) ārkārtas sēdi, lai lemtu par Anatolija Aļeksejenko atbrīvošanu no RD Mājokļu un vides departamenta direktora amata, jo deputāti uzskata, ka viņš veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu, informē partijas „Vienotība” RD deputātu frakcijas priekšsēdētājs Olafs Pulks.

Sagatavotajā lēmuma projektā paredzēts, ka dome uzdod Rīgas domes priekšsēdētājam izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Mājokļa un vides departamenta direktora amatu.

“Tikums” ir uzvedības norma. Tas ir latvisks apzīmējums un sinonīms vārdiem: “ētika un morāle”, ja A.Aļeksejenko zināja par iespējamiem koruptīviem darījumiem, kādēļ klusēja, retoriski vaicā deputāti.

Rīgas domes vadība nav pieprasījusi paskaidrojumu departamenta direktoram (RD lietvedības sistēmā šāds dokuments nav atrodams) pēc tam, kad tiesībsargājošās institūcijas aizturēja vairākus departamenta darbiniekus par kukuļņemšanu, tas ir absurds, sašutumu pauž RD deputāts O.Pulks.

RD „Vienotība” deputāts Olafs Pulks informē, ka atklātībā nonākušais korupcijas skandāls Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē, kas parādījis ilgstošas, sistēmiskas kontroles trūkumu nav vienīgais pārmetums Departamenta direktoram A.Aļeksejenko.

Ir pamats uzskatīt, ka ir pārkāpts likums saistībā ar Rīgas pilsētas Īres valdi, jo tai jābūt neatkarīgai institūcijai nevis Mājokļu un vides departamenta direktoram pakļautai struktūrvienībai.

Kā sliktas saimniecības piemērs minams arī nesamērīgi dārgo sabiedrisko tualešu būvniecība, kur vienas WC būvēšanai iztērētā summa sasniedz pat Pierīgas privātmājas izmaksas.

Arī jautājums par brīvajiem, pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem līdz šim nav atrisināts. Kapu apsaimniekošana, sociālo māju apsaimniekošana un vēl daudzi citi jautājumi.

Darba likums nosaka, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja viņam ir svarīgs iemesls – tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības, tomēr A.Aļeksejenko nav uzņēmies atbildību par notikušo.

Par RD ārkārtas sēdes sasaukšanu parakstījies arī RD neatkarīgais deputāts Viktors Nikolajevs.

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu” dome departamenta direktorus ieceļ amatā un atbrīvo no tā.

Jau ziņots, ka izvērtējot iedzīvotāju sacīto, kā arī publiskajā telpā izskanējušo informāciju, partijas „Vienotība” Rīgas domes frakcijas deputāti pieprasīja Rīgas domes priekšsēdētājam atbrīvot no amata RD Mājokļu un vides departamenta direktoru Anatoliju Aļeksejenko (Gods Kalpot Rīgai).

Deputāti norādīja, ka A.Aļeksejenko (Gods Kalpot Rīgai ) nav vērtējis iespējamos korupcijas riskus un nav pildīts pieņemtais pretkorupcijas plāns.

„Ja MVD Dzīvokļu pārvaldē iespējams ilgstoši pieņemti kukuļi par labvēlīgu lēmumu pieņemšanu atsevišķu personu interesēs, tas nozīmē to, ka MVD direktors nav veicis pietiekamu kontroli, lai savlaicīgi konstatētu iespējamos pārkāpumus, vai arī A.Aļeksejenko zinājis par šādām darbībām un tās atbalstījis”, savu nostāju pauž RD Vienotība deputāts Māris Puriņš.

Savukārt, RD Vienotība deputāts Valdis Gavars jau 2011. gadā, norādīja uz nesakārtoto Rīgas pašvaldības brīvo dzīvokļu sistēmu. Par šiem izteikumiem deputāts V.Gavars izpelnījās asu Rīgas domes vadības nomelnošanas kampaņu.

Par pašvaldībai piederošajiem brīvajiem dzīvokļiem aizvien nav skaidrības, Rīgas domes vadība joprojām aizbildinās ar nepieciešamību noskaidrot, izvērtēt, padomāt, savu sašutumu pauda deputāts V.Gavars.

Rīgas domes priekšsēdētājs atbildes vēstulē partijas „Vienotība” Rīgas domes deputātu frakcijas vadītājam O.Pulkam norādījis, ka deputātu pieprasījumu pieņem zināšanai.

Kategorija: Politika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply