Arvien biežāk skolēni angļu valodas zināšanas izvēlas uzlabot ar papildus mācībām internetā

Kā liecina uzņēmuma “Izglītība ārzemēs” sniegtā informācija, pēdējos gados arvien turpina pieaugt skolas vecuma bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku interese par iespējām uzlabot valodu zināšanas angļu valodas papildus kursos, kurus iespējams apgūt internetā paralēli jau esošajām mācībām skolā.

Šāda tendence varētu apliecināt jauniešu orientāciju uz globālo tirgu nākotnē, pēc skolas beigšanas vēlmi turpināt mācības ārvalstīs, kur nepieciešamas ļoti labas angļu valodas zināšanas vai arī skolās iegūto zināšanu nepietiekamību mūsdienu darba tirgus prasībām. Apzinoties, cik aktuāli jau šobrīd ir zināt angļu valodu, lai veidotu veiksmīgu karjeru, jāsecina, ka nākotnē šīs zināšanas kļūs arvien nepieciešamākas ne vien dodoties uz ārzemēm, bet arī strādājot Latvijā, jo sabiedrība kļūst arvien multikulturālāka.

“Bērni un jaunieši ir auditorija, kura visvieglāk uztver jaunu informāciju, spēj mācīties, tādēļ gan viņiem pašiem, gan vecākiem ir jānodrošina visi iespējamie avoti, lai bērniem zināšanas padarītu pieejamākas, neaprobežojoties tikai ar to, ko piedāvā skola. Tādēļ 5. – 9. klašu skolniekiem piedāvājam īpašu angļu valodas apmācību programmu AngloLinguist, ko iespējams apgūt ar interneta starpniecību,” norāda “Izglītība ārzemēs”direktore Sarmīte Makare.

Īpaši izstrādātās angļu valodas apmācību programmas ietvaros mācības notiek interneta vidē, no Anglijas tiek atsūtīti mācību materiāli un katru dienu jāizmācās noteiktas lekcijas, jālasa, jāklausās, jārunā, jāraksta. Jauni uzdevumi tiek saņemti trīs reizes nedēļā, pirmdienās: video sižets vai video ar dziesmas klausīšanos un uzdevumi, trešdienās: gramatikas vingrinājumi, piektdienās: lasīšanas vingrinājumi. Programma automātiski atzīmē pareizās atbildes un pēc pirmās uzdevuma izpildīšanas piešķir noteiktu skaitu punktu, nepareizi izpildītos uzdevumus iespējams labot un noskaidrot pareizās atbildes, bet punktus sistēma skaita tikai no pirmās reizes. Apmācību iespējams apgūt individuāli, kā arī izmantot skolās mācību procesa dažādošanai, iekļaujot sadarbību ar Anglijas mācībspēkiem un veicinot skolniekus būt interaktīviem interneta vidē.

Dalība apmācību programmā pilnu mācību gadu izmaksā tikai Ls 25, tādēļ to jau izvēlējušies apgūt liels skaits 5. – 9. klašu skolēni, iesaistījušās arī vairākas skolas, kas saviem skolēniem nodrošina papildus apmācības angļu valodā, nosakot to par vienu no prioritātēm.

Plašāku informāciju par AngloLinguist apmācību programmu iespējams iegūt šeit: http://www.izglitiba-arzemes.lv/?p=Anglolinguist, kā arī noskatoties prezentācijas video: http://ejuz.lv/rul11 .

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply