Klastera dalībniekam galvenais ir sadarboties, nevis konkurēt

Veidojot ciešākas sadarbības saites starp Vidzemes pārtikas klastera uzņēmējiem un Somijas pārtikas klastera koordinatoru „Foodwest”, septembra nogalē aizvadīta vizīte Vidzemē, kuras laikā Somu kolēģi iepazinās ar Vidzemes pārtikas klastera dalībniekiem un apmeklēja divus klasterī darbojošos uzņēmumus – Z/S „Gundegas” un SIA „Valmiermuižas alus”.

Somijas speciālistus patīkami pārsteidza Z/S „Gundegas” iekoptie dižbrūkleņu un lielogu dzērveņu lauki, kuros neizmanto herbicīdus un pretpuvju vielas, un saimniecībā konstruētās ogu kopšanas un novākšanas iekārtas. Delegācijai šķita interesantas arī pilnīgi jaunās ogu pārstrādes tehnoloģijas. Kā norāda Z/S „Gundegas” īpašnieks Andris Ansis Špats: „Pavisam pārsteigti viņi bija par mūsu audzēto šķirņu īpašību pētījumiem un salīdzinājumiem ar purva dzērveni, kas veikti sadarbībā ar Latvijas Universitāti, jo līdzīgi dati pasaules tīmeklī nav atrodami.” Bet ciemojoties SIA „Valmiermuižas alus”, Somijas pārtikas klastera attīstības koordinators Juka Lehtēnkorva (Jukka Lähteenkorva) novērtēja to, kā uzņēmums savā darbībā ir spējis sekmīgi apvienot modernās tehnoloģijas un tradīcijas. Tāpat Somijas kolēģi izteica atzinību par uzņēmuma pieeju savā veikalā tirgot ne tikai savu, bet arī vairāku citu Vidzemes augstvērtīgas pārtikas ražotāju produkciju.

Somijas klastera programmas vadošais koordinators Juka Lehtēnkorva tikšanās reizē norādīja: „Daloties zināšanās, mēs kļūstam tikai stiprāki!” Tādēļ Valsts Priekuļu laukaugu un selekcijas institūtā notika apaļā galda diskusija par sadarbības veicināšanu starp Vidzemes un Somijas pārtikas klasteriem. Vidzemes uzņēmējiem tā bija vienreizēja iespēja klātienē satikt pārtikas nozares attīstības speciālistus no Somijas un uzzināt par dažādām uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības iespējām. Somijas uzņēmumu attīstības speciālisti norāda, ka attīstot pārtikas klasteru sadarbību, ir iespējamas dažādas uzņēmumu atbalsta formas. Tās ir pieredzes apmaiņas vizītes abu valstu uzņēmumos, konsultāciju un padomu sniegšana, un atsevišķi uzņēmumi var iesaistīties dažādos projektos. Uzņēmējs Vidzemē ar Somijas pārtikas klastera koordinatora atbalstu var atrast partneruzņēmumu Somijā un tādejādi kopīgi attīstīt uzņēmējdarbību.

Sarunās ar Vidzemes klastera dalībniekiem par turpmāko abu klasteru sadarbību, Somu kolēģi norādīja uz vīziju – attīstīt Baltijas Jūras reģiona vienotu pārtikas tirgu, kurā visu reģiona valstu pārtikas ražotājiem būtu pieejami sadarbības partneri, tiem būtu atvieglotas iespējas pārdot savu produkciju citās reģiona valstīs, kā arī būtu iespējas kopīgi censties iekarot citu valstu, piemēram, Ķīnas vai Krievijas tirgus.

Somijas klastera speciālisti norāda, ka Somijas pieredze klasteru attīstībā ir atšķirīga no lielākās daļas Eiropas Savienības valstu. Somijā tie darbojas kā dažādu nozaru nacionāla līmeņa klasteri, kuri ar ekspertīzes centru palīdzību sniedz atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Būtiska Somijas klasteru iezīme ir tāda, ka tie saņem valsts, Eiropas Savienības un reģionu finansējumu. Turklāt to ekspertīzes centri darbojas tieši Somijas reģionos – tuvāk uzņēmējiem.

Nepieciešamību atbalstīt klasteru darbību Latvijas reģionos uzsver, arī uzsver Z/S „Gundegas” īpašnieks Andrid Ansis Špats: „Klasteris ir Eiropas Savienības valstīs populāra struktūras vienība, kas apvieno zinātniekus, rūpniecības pārstāvjus, audzētājus un arī tirgotājus, lai veiksmīgāk risinātu jaunus uzdevumus un radušās problēmas kādā jomā. Arī Latvijā šādi klasteri pašlaik veidojas, bet šeit lokāliem – reģionāliem klasteriem vēl nav nepieciešamā valsts atbalsta. Kā šeit saka – “visi gali Rīgā”. No Somijas viesu sastāva redzam, ka katrs tur pārstāv kādu atsevišķu reģionu.”

Kategorija: Bizness
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply