Jaunajā mācību gadā Rīgas skolēni dabaszinātnes apgūs inovatīvā un modernizētā vidē

Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas vispārizglītojošajās skolās veikta matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetu labiekārtošana, aprīkojot tos ar mūsdienīgiem un interaktīviem mācību resursiem. Lai skolēniem būtu iespēja eksaktās zinātnes apgūt aizraujošā un saprotamā veidā, modernizēta un pilnveidota kabinetu materiālu tehniskā bāze, iekārtu aprīkojums, tehnoloģijas, datortehnika un programmatūras. Kopumā Rīga skolās pilnībā labiekārtoti ap 200 prioritāro mācību priekšmetu kabinetu. Līdz gada beigām plānots atlikušās klases aprīkot ar atbilstošām mēbelēm.

„Kabinetu modernizāciju ir bijis iespējams veikt pateicoties ERAF projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās”, kuram nu jau rit noslēdzošais posms. Projekta īstenošana Rīgas skolās ir ļoti būtisks ieguldījums skolu attīstībā, jo vidēji katras skolas finansiālais ieguvums labiekārtošanas darbu veidā ir ap 100 tūkstošiem latu, un tik lielu atbalstu Rīgas skolas nav saņēmušas sen,” skaidro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Modra Jansone.

Dabas zinību klasēs turpmāk būs iespēja organizēt pilnvērtīgas laboratorijas pētnieciskās nodarbības. Klases ir aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, kas ļauj ietvert vairāk informācijas nodarbību gaitā, un datu kamerām, kas sniedz iespēju projicēt laboratorijas eksperimentus uz ekrāna. Skolēniem turpmāk būs arī iespēja veikt dažādus pētniecisko darbus, izmantojot projekta laikā iegūtos personālos datorus.

Par lielāko ieguvumu M. Jansone uzskata iespēju radoši izpausties tiem skolotājiem, kuri jau līdz šim aktīvi ir piedalījušies jaunu un inovatīvu mācību materiālu izveidē. „Modernizētie aprīkojumi piedāvā skolotājiem iespējas attīstīties un pilnveidoties, kā arī strādāt ar skolēniem daudz atraktīvākā un viņiem saistošākā veidā,” stāsta M.Jansone. Viņa norāda, ka skolās, kurās kabineti ir aprīkoti līdz galam, novērots skolēnu intereses pieaugums un tieši projektu nedēļas ietvaros dabaszinātņu projekti ir tie, kurus skolēni izvēlas vislabprātāk.

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romāns Alijevs ir gandarīts, ka ģimnāzijas audzēkņiem tika dota iespēja apgūt eksaktās zinātnes moderni aprīkojās klasēs, jo eksaktās zinātnes ir ļoti svarīgas skolēnu pilnvērtīgai attīstībai un šie priekšmeti ir nepieciešami, iestājoties augstskolās un iegūstot zināšanas specialitātēs, kurās ir vispieprasītākie speciālisti.

ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās” kopējais budžets ir vairāk nekā 8,5 miljoni latu, no kuriem 5,9 miljonus sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds, savukārt 2,6 miljoni latu projektam piešķīrusi Rīgas Dome. Vidēji katrai skolai, četru kabinetu un tajos esošo laboratoriju labiekārtošanai un aprīkojuma nodrošināšanai, iztērēti vairāk nekā 100 tūkstoši latu.

Kategorija: Izglītība
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply