Lielākajā daļā Vidzemes ir pabeigta Tele2 sakaru tīkla modernizācija

Pašlaik lielākajā daļā Vidzemes Tele2 ir jau pabeidzis modernizēt mobilo sakaru tīklu. Tādējādi Vidzemes iedzīvotāji ir pirmie, kuri var baudīt Tele2 jaunās paaudzes sakaru tīkla priekšrocības gan pilsētās, gan mazāk apdzīvotos pagastos un ciemos.

Tele2 tehniskā direktore Līga Krūmiņa: “Priecājamies, ka lielākajā daļā Vidzemes iedzīvotājiem varam nodrošināt vēl kvalitatīvāku un ātrāku mobilo internetu ar plašāku pārklājumu, kā arī augstāko balss sakaru kvalitāti. Pilnībā pabeigt Tele2 tīkla infrastruktūras maiņu Vidzemē plānojam tuvāko nedēļu laikā.”

Tīkla modernizācija nozīmē, ka Tele2 ne tikai ievieš jaunākās tehnoloģijas tīkla darbības nodrošināšanā, bet arī maina esošo bāzes staciju aparatūru, paralēli būvējot arī jaunas bāzes stacijas. Tīkla infrastruktūras maiņas ietvaros Vidzemē Tele2 līdz šim ir uzcēlis 18 jaunas trešās paaudzes jeb 3G bāzes stacijas, kas nozīmē, ka daudzās vietās tagad ir vēl ātrāks mobilais internets vai arī tas ir kļuvis pieejams, kur līdz šim nebija. Jaunās Tele2 3G bāzes stacijas ir uzceltas: Ainažos, Apes novada Apē un Gaujienā, Beverīnas novada Trikātā, Gulbenē un Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā, Kocēnu novada Dikļos un Vaidavā, Limbažu novada Viesturos, Salacgrīvas novada Korģenē, Salas novada Sēlpils pagastā, Pļaviņu novada Klintaines pagastā, Raunas novada Drustu pagastā, Siguldas novada Siguldas pagastā, Staicelē, Smiltenes novada Palsmanē, Vecpiebalgas novada Dzērbenē un Viļakas novada Viļakā.

Tele2 tīkla infrastruktūras nomaiņa ir lielākais un nozīmīgākais projekts uzņēmuma darbības laikā Latvijā, un tā realizācijai Tele2 ir noslēdzis daudzmiljona līgumu ar vadošo telekomunikāciju iekārtu ražotāju Nokia Siemens Networks. Tīkla modernizācija tiks veikta gada laikā līdz 2013.gada 1.ceturksnim. Pirmais reģions, kurā pašlaik tiek mainīta Tele2 tīkla infrastruktūra, ir Vidzeme. Pēc tam Tele2 veiks tīkla maiņu Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, savukārt nākamgad Tele2 modernizēs tīklu Rīgā, Jūrmalā un Tukuma novadā.

Kategorija: TECH
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply