LDDK atbalsta R.Ķīļa augstākās izglītības reformu idejas

LDDK atbalsta izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa augstākās izglītības reformu idejas, kuru ieviešanai nepieciešamas papildus diskusijas un konsultācijas ar iesaistītajām pusēm.

Aizvakar LDDK padomes sēdē izglītības zinātnes ministrs Roberts Ķīlis iepazīstināja padomes locekļus un biedrus ar augstākās izglītības reformas idejām.

LDDK biedri norādīja, ka reformas augstākajā izglītība ir jāsasaista ar tautsaimniecības vajadzībām, piemēram, finansējuma piešķiršanā stingri vadīties pēc tām studiju jomām, kas prioritāri nepieciešamas Latvijas tautsaimniecībai. LDDK padomes locekļi rosināja stiprināt sadarbību, izstrādājot Memorandu par darba devēju iesaisti reformās un pasūtījuma veikšanu augstākās izglītības sektoram (Memorands).

Savukārt R.Ķīlis informēja LDDK padomi par augstākās izglītības reformas virsmērķi – panākt, ka Latvijas augstskolas ir salīdzināmas ar starptautiskiem etaloniem. „To ir iespējams panākt, ja augstākā izglītība ir sasaistīta ar zinātni, kā arī tā ir efektīvi pārvaldīta un funkcionējoša,” norādīja R.Ķīlis

Atsaucoties uz studiju virzienu vērtēšanas projekta rezultātiem, kurā piedalījās ārvalstu eksperti, ministrs apstiprināja, ka sliktāk novērtētās programmas nav plānots finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt labāk novērtēto programmu vidū tiks meklētas iespējas apvienot resursus un novērst dublēšanos.

Sarunā ar darba devējiem tika apspriesti plāni rosināt augstskolu pārvaldības reformu, ieviešot efektīvāk funkcionējošas augstskolu lēmējstruktūras, ar ārējo ekspertu iesaisti, kā arī par plāniem samazināt augstskolu skaitu, ar finansējuma palīdzību, stimulējot to sadarbību un konsolidējot pārklājošās funkcijas.

LDDK turpinās darbu pie Memoranda izveides starp darba devējiem un izglītības un zinātnes ministriju, kā arī citām interešu pusēm.

Kategorija: Politika
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply