„Latio namsaimnieks” sācis apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu mājām

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmums „Latio namsaimnieks” sācis apkures pieslēgšanu uzņēmuma apsaimniekotajām mājām.

Siltums tiek pieslēgts tām daudzdzīvokļu mājām, kuru iedzīvotāji vienojušies par apkures sezonas sākšanu. Pārējām „Latio namsaimnieks” apsaimniekošanā esošajām dzīvojamajām mājām apkuri plānots pieslēgt tuvāko nedēļu laikā atbilstoši katras mājas iedzīvotāju vēlmēm un finanšu situācijai.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs akcentē – lai gan tradicionāli pirms apkures sezonas sākuma ir izveidojušies iedzīvotāju pārādi par siltumenerģijas piegādi iepriekšējā sezonā, tie apkures pieslēgšanu nekavē. „Iedzīvotāju parādus siltumenerģijas piegādātājiem sedzam no saviem līdzekļiem, papildus esam saņēmuši arī „SEB bankas” kredītlīniju 150 000 latu apjomā,” skaidro uzņēmuma vadītājs.

„Latio namsaimnieks” patlaban apsaimnieko 110 daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā un citās Latvijas pilsētās.

„Iedzīvotājiem, kas par siltumenerģiju un citiem komunālajiem pakalpojumiem ir godprātīgi norēķinājušies, parādnieku vietā nav un nebūs jāmaksā, esam atteikušies arī no avansa maksājumu prasīšanas iedzīvotājiem,” uzsver A.Gontarevs. Viņš skaidro, ka uzņēmums velta lielas pūles parādu samazināšanai – ar parādniekiem notiek pārrunas un abpusēji pieņemamu risinājumu meklējumi. Tomēr gadījumos, kad kopsaucēju atrast neizdodas un parādnieki ilglaicīgi nenorēķinās, „Latio namsaimnieks” vēršas tiesā. Patlaban uzņēmums tiesā pret nemaksātājiem iesniedzis 282 prasības.

„Latio namsaimnieks” iepriekšējos gados pārņēmis apsaimniekošanā vairāk nekā 100 daudzdzīvokļu mājas. Daudzās no tām, sākoties apkures sezonai, iedzīvotāju parādu vai apsaimniekotāju neizdarības dēļ apkure nebija pieslēgta. „Mēs esam pierādījuši, ka spējam atrisināt sarežģītas situācijas un mājām ar lieliem parādiem nodrošinām gan apkures pieslēgšanu, gan arī vēlāk būtisku maksājumu disciplīnas uzlabošanos un parādu samazināšanu. Piemēram, pirms diviem gadiem apsaimniekošanā veiksmīgi pārņēmām un pieslēdzām apkurei astoņas uzņēmuma „Māju serviss KSA” pārvaldītās mājas, no kurām apsaimniekotājs parādu dēļ bija atteicies, tādēļ tām nebija pieslēgts siltums. Arī pirms šīs apkures sezonas esam gatavi palīdzēt līdzīgā situācijā nonākušiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un risināt viņu problēmas,” uzsver A.Gontarevs.

Kategorija: Īpašums
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply