Bonus – Malus klases atspoguļo autoīpašnieku faktisko apdrošināšanas vēsturi

Katra gada septembra mēnesī tiek pārrēķinātas autoīpašnieku Bonus – Malus klases, kuras tiek aprēķinātas izrietot no autoīpašnieku apdrošināšanas vēstures datiem par pēdējiem 11 gadiem. Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem pēc ikgadējās apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus – Malus klašu pārrēķina gandrīz visās klasēs vērojams palielinājums. Īpaši tas ir vērojams sestajā jeb starta klasē un 17. zemākajā riska klasē, kurā kopsummā ierindojušies vairāk kā 66 500 autoīpašnieku.

Katra auto īpašnieka Bonus Malus klase tiek aprēķināta izrietot no apdrošināšanas dienu skaita, kuru nosaka, ņemot vērā apdrošināšanas līgumu spēkā stāšanās un beigu datumu, kā arī no izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) jeb apdrošināšanas gadījumu skaita, kuri iestājušies konkrētajā periodā. Tomēr kā norāda LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, auto īpašnieku Bonus Malus klase pēc pārrēķina var palikt arī nemainīga.

„Autoīpašniekiem izveidojies stereotips, ka Bonus-Malus klasei katru gadu ir jāmainās, respektīvi tai ir vai nu jāpaaugstinās vai jāsamazinās, tomēr tā nav. Bonus Malus klase var palikt nemainīga arī vairākus gadus pēc kārtas, jo pārrēķins notiek par pēdējiem 11 gadiem – tas nozīmē, ka katru gadu no aprēķina tiek ņemts ārā viens, vecākais periods, tā vietā liekot klāt jaunāko, līdz ar to netiek ņemta vērā tikai pēdējā gada vēsture. Piemēram, šogad tika izslēgts periods par 2000.-2001.gadu. Tāpēc, ja transportlīdzekļa īpašniekam pēdējo 11 gadu apdrošināšanas vēsture ir līdzvērtīga vēsturei, kas tika izmantota pagājušā gada Bonus-Malus klašu aprēķinā – klase nemainās. Savukārt, ja vēsture ir uzlabojusies – klase palielinās, bet ja vēsture kļuvusi sliktāka – klase samazinās. Tomēr kā apliecina statistikas dati, autoīpašnieki arvien vairāk apzinās, ka jo mazāk būs CSNg, jo labāka būs Bonus-Malus klase”, skaidro Juris Stengrevics.

Pēc ikgadējā pārrēķina salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 11% palielinājies auto īpašnieku skaits ar zemāko riska klasi (17). Pazeminātā riska klasē iekļuvuši vairāk kā 66 500 auto īpašnieku. Savukārt augstāka riska jeb Malus klasēs, kurām apdrošināšanas sabiedrības piemēro lielāku OCTA cenu, kā paaugstinātas bīstamības auto īpašniekiem, ierindojušies gandrīz 26 758 auto īpašnieku.

„Šī gada statiskas dati liecina, ka sistēma ir nostabilizējusies un Bonus-Malus klases arvien vairāk atspoguļo īpašnieku reālo apdrošināšanas vēsturi, tai pat laikā ir vērojama tendence Bonus klašu pieaugumam, kas nozīmē, ka īpašnieki ar vien vairāk pievērš uzmanību tam kā viņu transportlīdzekļi tiek izmantoti satiksmē, samazinot nepārdomātu un pārgalvīgu ekspluatāciju. Citiem vārdiem – autovadītāji kļūst apzinīgāki”, informē Juris Stengrevics.

Kategorija: Transports
output_mge5zc

No comments yet.

Leave a Reply